Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

14 Andefuglelende fugle.Andelen af ungfugle i foråret udgør i år 16,7 % (13flokke). Der er i gennemsnit produceret 4,8 unge/ungeførendepar (23 flokke), hvilket er bedreend sidste års 4,3 unge/ungeførende par.Yngel: Der er indrapporteret oplysninger om 62-68ynglepar fra 32 lokaliteter, flest 26-30 par Treskelbakkeholm(PLA) og 5-6 par Egå Engsø (KA). Øvrigelokaliteter med 1-2 par.1. halvår: Periodens største ansamlinger er (lok.max>70): 27/1 148 Ajstrup Bugt (LTP), 13/1 og 25/4 110Kysing Fjord (IZN,DSA), 21/4 91 Grund Fjord (JBP),13/1 81 Hollandsbjerg Holme (LTP) og 3/1 75Total: 9.077 (9.400) Indsendere: 110 Observationer: 1287 Lokaliteter: 255Demstrup Vase (AAN). De største indlandsobs.(lok.max >40): 16/4 50 rst Gudenåen, Langå (TA).Sommer: Ansamlinger af fældende/rastende fugleses i maj-juli på enkelte lokaliteter således (>60):5/6 175 rst Randers Fjord (LTP) og 1/7 160 AjstrupBugt (LTP).2. halvår: Der ses kun få større ansamlinger i perioden(lok. max >70): 16/12 195 Norsminde Fjord(GGU), 7/10 160 Norsminde Fjord (GGU), 11/8 130Ajstrup Bugt (LTP) og 16/12 75 Horskær (GGU). Destørste indlandsobservationer (lok.max >40): 30/1163 Vorup Enge (LTP), 28/10 55 Mossø (GGU) og15/11 54 Egå Engsø (LLH).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1385 681 810 845 775 358 480 525 573 879 746 1020[Sort Svane] Cygnus atratus 01525 AndefugleEn enkelt observation 17/11 1 Egå Engsø (RSN).Pibesvane Cygnus columbianus 01530Det femtebedste år for Pibesvane i lokalrapportenshistorie. Ofte ses enkelte individer i flokke af Sangsvaner,så måske er arten lidt overset. Det ser ud til,at arten helt har forladt Kolindsund. Til gengæld erder set store antal i Skalsådalen i foråret. Der sesmeget få fugle i 2. halvår.1. halvår: De første er 6/1 1 V Egehoved, Alrø (HBØ)og 12/1 4 Ø Silkeborg Langsø (SDY) samt 13/1 +21/1 1 Kolindsund (MST) (samme fugl?) og 19/2 +28/2 4 rst Storring (PLA,JEL). Derefter 11 observationeri marts, flest 16/3 103 ad + 18 2K Skalså Enge(TBR), 27/3 18 ad (en med blå halsring) + 2 2K Mossø,vestenden (AWM) og 27/3 12 rst Årslev Engsø(HLL). Øvrige (lok.max): 3/3 1 Ø Bryrup (AWM), 5/31 ad N Universitetsparken (MO), 11/3 4 N Gallohaven,Risskov (SSL,MO,RSN) + 4 rst Rugård Gods(APN), 12/3 5 ad rst Gjerrild Klint (FNI) og 16/3 2 adØsterkær v. Nørbæk (TBR).2. halvår: Blot 4 obs indsendt: 17/12 1 fou StavnsBy (MWH) 19/12 4 ad fou Overgårds Marker (JHH),25/12 1 ad fou Storring (PLA) og 30/12 5 ad rstEskeplet (HLL,LLH, Per Madsen).

More magazines by this user
Similar magazines