Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

16 AndefugleTajgasædgås Anser fabalis fabalis 01571:10/11 1 fou Norsminde Fjord (HLL,LLH,PMM).Tundrasædgås Anser fabalis rossicus 01574:2/1 6 rst Demstrup Vase (LTP) og 25/12 2 fou Storring(PLA).Total: 118 (112) Indsendere: 11 Observationer: 14 Lokaliteter: 12JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC12 7 27 - - - - - - - 32 40Tabellen er inkl. racebestemte SædgæsKortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus 01580Et pænt år over gennemsnittet. Det er vanskeligt atsige præcist, hvor mange der er set, da en ellerflere af fuglene sandsynligvis går igen i Stavns Fjord.1. halvår: 9/1-10/3 10 obs af 1-8 fugle Stavns Fjord(alle MWH), flest 6/2 8 fou Besser-Silleballe(MWH). Eneste udenfor Samsø er 13/4 1 ÅrslevEngsø (HLL).2. halvår: 21/9 13 SV Sødringholm Strand (LTP,TBR), 2/10 11 rst (én halsmærket) og 7/10 11 rstbegge Norsminde Fjord (HLÆ,GGU), 8/10 53 V EgåEngsø (BGO) og 11/11 1 rst Kasted Mose (SSL,MO).Total: 117 (83) Indsendere: 11 Observationer: 18 Lokaliteter: 8JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC4 14 4 1 - - - - 15 78 1 -Blisgås Anser albifrons 01590Det er et år lidt under normalen, hvor flest somsædvanen tro ses i 1. halvår.1. halvår: Træk: 16/2 2 Ø Brabrand Sø (EDY), 13/3 2NØ Egå Engsø (HLL) og 28/3 14 trk GjerrildNordstrand (KEH). Øvrige: 1/1 1 Lading Sø (JW,JØP), 11/1 2 fou og 21/1 3 Middelhede v. Kjellerup(STA), 13-15/1 1 Torup, Samsø (MWH), 13/1 5 ÅrslevEngsø (KEH), 15/1 2 Sjelle Mark (JEL), 16/1 1 ad+ 1/2 1 2K + 3/3 1 ad Årslev Engsø (HLL,LLH),24/1+20/2 1 Besser (MWH), 23/1 1 Mørke Kær(FNI), 6/2 3 rst Storring (PLA) og 9/2 10 NørrekærEnge, Alling Å (BRA). Periodens sidste er 16/4 1 rstVorup Enge (BKR).2. halvår: 2+11/10 1 fou Norsminde Fjord (HLÆ,LLH,HLL,PMM), 8/12 3 fou Skanderborg Sø og31/12 5 SV Strevelshoved, Alrø (JSC).Total: 60 (97) Indsendere: 16 Observationer: 24 Lokaliteter: 16JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC18 17 17 1 - - - - - 1 - 8Grågås Anser anser 01610I modsætning til tidligere år, hvor borttrækket reducererflokkenes størrelse allerede fra marts sesstore flokke gennem hele året. Stavns Fjord er områdetsbedste ynglelokalitet for arten, men både iBjerregrav Mose og Årslev Engsø produceres mangegæslinger.Yngel: Der er registreret mindst 138-153 yngleparpå 26 lokaliteter, flest 30-40 par Yderste Holm(MWH), 18 par Bjerregrav Mose (TBR), 13 par ÅrslevEngsø (HST), 9-10 par Kragemosen og 9 parKyholm (begge MWH).1. halvår: Periodens største antal (lok.max >500): PåSamsø ses flere større flokke i perioden 11/1-5/2,flest 5/2 915 rst Silleballe, Stavns Fjord (MWH);desuden 13/1 655 Kysing Fjord (IZN) og 20/1 520Vandet Mose (STA). Borttræk: Der registreres iperioden ikke et egentligt nordgående træk af betydning,men der ses en del omstrejfende fugle. Destørste antal er (>100): 9/3 198 trk Fornæs (AR) og7/1 105 NØ Gyllingnæs (JSC).Sommer (maj-juli): Sommeren igennem ses størrerastende/fældende flokke (lok.max >500): 22-23/7

More magazines by this user
Similar magazines