Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

FUGLE I ØSTJYLLAND 2007 ISSN 0904-1346Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingeni Østjylland, Louisevej 100, 8220 Brabrand.Gironr.: 5 51 09 61.Hjemmeside: www.dofoj.dk, hvor ældre rapporterogså kan læses.Redaktion: Arne Bo Larsen, Peter Lange og FlemmingH. Nielsen.Medarbejdere ved rapporten: Ursula Burmann,Henrik Böhmer, Mogens Erlandsen, Henning Ettrup,Morten Jenrich Hansen, Carsten Høeg, OleJensen, Peter Lange, Arne Bo Larsen, Ole Lilleør,Stephan Skaarup Lund, Andreas Winding Mønsted,Rune Sø Neergaard, Flemming H. Nielsen, RasmusDue Nielsen, Kent Olsen, Henrik Stenholt og SimonRosenkilde Waagner.Illustrationer: Axel Lilleør og Lars Tom-Petersen.Trykkeri: Søe-Knudsen, Stoholm.Oplag: 75 stk.Pris: 110 kr. plus forsendelse (125 kr. inkl. forsendelse).Henvendelse til redaktionen: Kan ske til foreningensadresse eller til redaktionen (se adresselistebagest i rapporten).Forside: Hvidøjet And i Egå Engsø 8/11 2007, foto:Simon Rosenkilde Waagner.Indholdsfortegnelse:Indledning .............................................................. 1Indsend dine observationer ................................... 2Vejledning om sjældne fugle .................................. 2Forkortelser ............................................................ 3Vejret 2007 ............................................................. 4Dyr i Østjylland 2007 .............................................. 5Ringmærkningsaktiviteten i 2007 .......................... 6Artsgennemgang .................................................... 7Lommer ........................................................... 7Lappedykkere .................................................. 8Stormfugle .................................................... 11Årefodede ..................................................... 11Storkefugle .................................................... 12Andefugle ...................................................... 13Rovfugle ........................................................ 29Hønsefugle, Traner ....................................... 36Strandskader, Klyder, Trieler ........................ 38Brokfugle ....................................................... 40Sneppefugle .................................................. 43Kjover ............................................................ 52Måger ............................................................ 53Terner ............................................................ 57Alkefugle ....................................................... 60Duer, Gøge .................................................... 62Ugler .............................................................. 63Natravne, Sejlere, Skrigefugle ....................... 65Spætter ......................................................... 65Lærker ........................................................... 67Svaler ............................................................ 68Vipstjerter og pibere ..................................... 70Silkehaler, Vandstære m.m. .......................... 73Drosselfugle .................................................. 75Sangere ......................................................... 79Fuglekonger, Fluesnappere ........................... 84Mejser m.m. .................................................. 85Piroler, Tornskader ....................................... 88Kragefugle ..................................................... 90Stære ............................................................. 91Spurve ........................................................... 91Finker ............................................................ 92Værlinger ...................................................... 95Litteratur .............................................................. 97Bidragydere 2007 ................................................. 97Medarbejdere ved rapporten .............................. 99Artsindex ............................................................ 100© DOF-Østjylland 2009. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

More magazines by this user
Similar magazines