Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Andefugle 19Total: 5771 (3461) Indsendere: 19 Observationer: 150 Lokaliteter: 411) Total 2) DagsmaxJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 999 565 885 515 1044 - 1 1 35 1051 340 3352 198 249 258 240 506 - 1 1 18 201 180 130Lysbuget Knortegås Branta bernicla hrota 01682Et meget normalt år for racen, der altid træffes idet østjyske vinterkvarter – oftest i størst antal omefteråret og tidligt på vinteren. Flest fugle ses stadigi Mariager Fjord og ned langs kysten fra fjordensudmunding og ud til spidsen af Norddjursland. Detsamlede antal rastende fugle er vanskeligt at få etsamlet billede af, da fuglene skifter meget mellemde forskellige rasteområder, både indenfor ogudenfor området, men den samlede bestand udgøri størrelsesordenen 7000-7500 individer (Petersenet.al. 2006). Der registreres intet træk. Der er blot16 observationer af 98 fugle udenfor det faste vinterkvarter.1. halvår (lok.max >200): 6/2 200 Eskeplet (AWM)og 1/3 206 Råby Kær (AAN). Øvrige: 13/1-6/5 1-4rst Stavns Fjord (MWH). Periodens sidste er 27/4 1rst Søledet Strandenge, 6/5 1 Mellempoldene(begge LTP) og 6/5 1 Ægholm, Stavns Fjord (MWH).2. halvår: Periodens første er 1/9 4 SødringholmStrand (LTP), 3/9 2 S Eskeplet (APN) og 5/9 34 rstEskeplet (HLL), hvorefter flokkene hurtigt opbygges.Fra vinterkvarteret (lok. max >200): 2/12 3000Ajstrup Bugt (LTP), 17/11 1000 Treskelbakkeholm(TNI), 10/11 600 Mariager Yderfjord (LTP), 22/9455 Sødringholm Strand (CSS), 18/9 236 Eskeplet(HLL), 9/11 230 Udbyhøj syd (LTP), 21/9 225 Mellempoldene(TBR) og 18/10 220 Pletten (BGO).Øvrige: 30/12 50 rst Skæring Strand (RSN,EDy),3/11 11 S Fornæs (HAC), 16/9 6 fou Lerdrup Bugt(DSA), 19/11 5 og 5/11 2 of Ahl Hage (begge BNL)og 10/11 1 N Kysing Næs (LLH,HLL,PMM).Total: 13.292 (13.164) Indsendere: 25 Observationer: 155 Lokaliteter: 331) Total 2) Dagsmax (inkl. obs fra Mariager Fjord)JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 878 429 349 62 2 - - - 2098 955 5183 33432 311 281 194 36 1 - - - 639 334 2585 3000Sortbuget Knortegås Branta bernicla nigricans 01683Den sædvanlige fugl, fristes man til at sige, ses igeni år i Stavns Fjord.Der foreligger 24 observationer i perioden 2/1-5/5og 5/10-27/12 1 rst Stavns Fjord (alle MWH).Nilgås Alopochen aegyptiacus 01700Der er nok ikke mange chancer for at komme afmed denne art igen, når den ikke engang kan kommeunder kontrol ved Årslev Engsø. Jægerne harellers alle muligheder for – med velsignelse – at gåefter den. Arten er tilsyneladende populær, for denindrapporteres nidkært. Således ikke færre end 192indrapporteringer fra alle årets måneder, hvoraf de130 er fra Årslev Engsø. De øvrige observationer erfordelt på 17 andre lokaliteter. Selv om årssummener over 600 fugle, er det reelle antal formentligthøjst 50 individer (se Ettrup 2007).Yngel: Efter tidligere kun at have ynglet på 3 lokaliteteri amtet (Ettrup 2007), er der i år føjet en ny til:1 par m. 3 pull Bølling Sø (BLN,HST). Hertil 1 par m.6 pull Årslev Engsø (HLL,SFP,MJH m.fl.). De misterbegge tilsyneladende hver en unge.Der foreligger 130 observationer fra Årslev Engsø af1-8 fugle i perioden 2/1-26/12, fra Egå Engsø er der26 observationer af 1-2 fugle i perioden 8/1-9/12og fra Bølling Sø er der 14 indrapporteringer af 1-5fugle i perioden 22/3-29/8.

More magazines by this user
Similar magazines