Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

20 AndefugleØvrige obs er som følger:1. halvår: 18/1 1 of Feldballe (DD), 12/2 2 Malling(TSJ), 14/3 8 Rugård Gods (JTL), 16/3 4 HaraldslundSkov (APN), 18/3 1 trk Grenå Havn (AR), 26/3-29/33-4 Constantinsborg Skov (JOP), 5/4 1 SØ og 12/4 2begge Brabrand Sø (ALM,DSA), 16/4 1 og 7/5 3begge Vorup Enge (BKR), 7/4 4 rst Thorsager (FNI),Total: 625 Indsendere: 51 Observationer: 192 Lokaliteter: 1929/4 1 Huldremose (HKA), 20/5 2 Lilleskov v. Stavtrup(JSW), 22/5 1 Hasselager, vandhul v. Omvejen(DSA) og 24/5 2 rst Nørrekær Enge, Alling Å (BKR).2. halvår: 19/7-20/8 2 Yderste Holm, Samsø(MWH), 18/8 2 SV Besser Rev (MWH) og 27/10 6Solbjerg Sø (KEH).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC17 32 81 54 84 31 78 106 97 34 4 3Gravand Tadorna tadorna 01730Antallet af indsendere, observationer og lokaliteterer det hidtil højeste i rapportens historie. Der ernaturligvis en del gengangere, så derfor er der vedmånedstotalerne anvendt lokalitetsmax, og årstotalener summen af månedstotalerne.Ynglepar: 3 par på 3 lokaliteter. Herudover er derungeførende gamle fugle på 6 lokaliteter.Total: 13.911 (21.241) Indsendere: 100 Observationer: 1039 Lokaliteter: 2151. halvår: De største forekomster ses fra MariagerFjord til Store Sjørup Strand, (største obs): 22/5800 rst Treskelbakkeholm, Mariager Fjord (PLA).2. halvår: De største forekomster ses mellem MariagerYderfjord og Sødringholm Strand, (størsteobs): 10/11 600 rst Mariager Yderfjord (LTP).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2107 1606 1745 830 2505 1287 559 266 415 527 1271 793[Moskusand] Cairina moschata 01750Der er indberettet 6 observationer af denne fugl fra6 lokaliteter spredt over hele året.[Brudeand] Aix sponsa 01770Der er indberettet 5 observationer af en han fraÅrslev Engsø i perioden fra 14/3 til 1/4.[Mandarinand] Aix galericulata 01780Der er indberettet 3 observationer af denne art:23/10 1 hun Årslev Engsø (HBØ) og 18/11+8/12 1han Grenå Å (via FNI,PALJ).Pibeand Anas penelope 01790Oplagte gengangere er frasorteret. Derudover erder anvendt lokalitetsmax i tabellen.1. halvår: Vinterens største obs (lok.max >282):15/1 300 rst Vorup Engsø (LMA), 25/1 470 ÅrslevEngsø (HLL) og 4/2 353 Norsminde Fjord (KEH).Forårets største obs (lok.max >274): 11/3 300 ÅrslevEngsø (KETP). Største sommerfund (lok.max >7):13/6 16 rst Ajstrup Bugt (LTP) og 1/7 18 rst Mellempoldene,Randers Fjord (LTP).2. halvår: Efterårets første større obs: 15/9 430 rstAlrø Poller (JG). Efterårets største obs (lok.max>670): 1/10 1500 fou Barnekold (MWH) og 7/10

More magazines by this user
Similar magazines