Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Andefugle 211070 rst Norsminde Fjord (IZN). Vinterens størsteobs: 31/12 1400 Alrø Poller (GGU). Træk: 1307trækkende i perioden 4/8-3/11, kulminerer med.-ult. september, flest (lok.max >75): 16/9 115 trkGallohaven (SSL) og 18/9 478 S Eskeplet (HLL).Total: 26.446 (29.610) Indsendere: 81 Observationer: 785 Lokaliteter: 116JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2527 2613 2692 15 25 44 27 172 4088 6942 3146 4155Knarand Anas strepera 01820Hovedparten af observationerne er fra Egå Engsø,vådområderne langs Gudenåen ved Randers samtÅrslev Engsø, som kun er medtaget i tabellen herunder.Tabellen indeholder kun lokalitetsmax. Bemærki tabellen især de store forekomster fra Randers,Gudenåparken, hvor der igennem en længereperiode opholder sig op mod 44 fugle, hvilket måvære østjysk rekord, flest herfra er 27/12 44 (LTP).Yngel: Et muligt ynglepar i Bjerregrav Mose (TBR).Obs fra øvrige lokaliteter:Forår: (lok.max >1): 16/3 2 Gammelgård Sø (JEL),15/4 3 rst Bjerregrav Mose (BKR) og 2/5 2 rst Gudenå,Langå (LTP).Efterår: (lok.max >1): 4/8 2 S og 12/8 2 rst Eskeplet(HLL,LTP), 1/9 3 rst Skanderborg Sø (JTL), 14/10 2Bølling Sø (JHHA) og 22/10 1 han rst + 1 hun rstDystrup Sø (ABU).Total: 297 (64) Indsendere: 49 Observationer: 238 Lokaliteter: 191) Total 2) Max Årslev Engsø 3) Max Gudenåen ved Randers 4) Max Egå EngsøJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 14 6 17 19 29 16 24 23 19 43 41 462 2 2 7 6 6 2 - 5 2 1 2 -3 12 4 6 7 6 8 10 9 8 32 32 444 - - 2 3 10 6 14 7 6 5 7 2Krikand Anas crecca 01840Der er indberettet 1 ad ungeførende fugl med 2 1K25/7 i Bølling Sø, som må være et sikkert ynglepar.Endvidere et sandsynligt ynglepar fra BjerregravMose (TBR).Der er kun regnet med lokalitetsmax i tabellen ogobs fra de tre store lokaliteter er kun medtaget itabellen. Obs fra øvrige lokaliteter:1. halvår: Forårets større obs (lok.max >400): 10/4580 Koed Enge (APJ) og 10/4 497 Dødeå Enge(KEH). Sidste større obs: 29/4 30 Koed Enge (APJ).Sommerfund: Sommerens største obs (lok.max>24): 13/6 60 rst Ajstrup Bugt (LTP), 30/6 110 rstMellempoldene, Randers Fjord (LTP) og 6/7 55 rstSkærsø Gods (LPJ).2. halvår: Efterårets største obs (lok.max >400):24/10 521 rst Egå Engsø (BGO), 2/11 2100 rst VorupEnge (TBR), 11/11 600 rst Stubbe Sø (HP) og16/12 425 Norsminde Fjord (GGU). Træk: 330trækkende i perioden 29/7-30/12, kulminerermed.-ult. oktober, flest (lok.max >12): 15/8 20 NGallohaven (SSL), 18/8 54 S Eskeplet/SødringholmStrand (HLL) og 28/8 21 N Fornæs (LLH).Total: 23.124 (14.254) Indsendere: 85 Observationer: 736 Lokaliteter: 1291) Total 2) Max Årslev Engsø 3) Max Vorup Enge 4) Max Egå EngsøJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 1210 727 2406 2602 114 172 152 983 2806 2368 3358 54262 112 120 133 202 7 23 0 152 155 130 26 913 700 450 630 860 55 83 75 430 1990 1600 2100 9204 290 118 185 205 40 56 66 156 170 521 187 250

More magazines by this user
Similar magazines