Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

22 AndefugleAmerikansk Krikand Anas carolinensis 01845Et efterårsfund fra Østjylland nævnt i Fugleåret2007 (Christensen og Lange 2008) optræder ikkelængere i DOFbasen, hvorfor fundet regnes somudgået.Gråand Anas platyrhynchos 01860Ynglepar: 33-42 ynglepar på 11 lokaliteter, flestmin. 12 par Egå Engsø (FNI).1. halvår: Større forekomster: Indlandslokaliteter(lok.max >700): 15/1 914 rst Mørke Kær (LPJ) og25/1 914 rst Årslev Engsø (HLL). Kystlokaliteter(lok.max >800): 2/1 1000 rst Mellempoldene, RandersFjord (LTP) og 7/1 1080 rst Alrø Poller (JSC).2. halvår: Større forekomster: Indlandslokaliteter(lok.max >500): 18/11 680 Stubbe Sø (KO) og 7/121400 rst Vorup Enge (TBR). Kystlokaliteter (lok.max>2000): 10/11 3000 rst Mariager Yderfjord (LTP) og23/11 2030 rst Sødringholm Strand (TBR).Total: 82.194 (71.639) Indsendere: 116 Observationer: 1780 Lokaliteter: 3291) Total 2) LokmaxJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 17.620 10.846 5243 1246 1259 1788 435 3366 3924 7873 13.786 13.8082 1080 950 560 142 186 300 321 550 900 950 3000 2000Spidsand Anas acuta 01890Der er foretaget en kraftig frasortering af oplagteog mulige gengangere. Der er kun anvendt lokalitetsmaxi tabellen.1. halvår: Større forekomster (lok.max >15): 18/216 fou Barnekold (MWH), 3/3 88 rst Mellempoldene,Randers Fjord (LTP), 9/3 16 of Herredsenge(FNI) og 24/3 60 rst Sødringholm Strand (LTP). Sidsteobs: 25/4 4 N Issehoved (MWH), 4/5 2 BøllingSø (SSK) og 9/5 2 fou Barnekold (MWH). Sommerobs:Der er indberettet 1-2 fugle ved Egå Engsø iperioden 25/7-10/8. Desuden 14/6 og 18/6 1 Hesselholm(LEB).2. halvår: Første obs: 24/8 1 SV Hassensøre (KO) og28/8 2 N Fornæs (LLH). Større forekomster (lok.max>9): 13/10 12 rst Barnekold (MWH), 16/12 32 rstSødringholm Stand (LTP) og 23/12 30 rst Mellempoldene,Randers Fjord (LTP). Træk: 61 træk i perioden24/8-7/10, flest (lok.max >6): 9/9 27 SEskeplet og 24/9 9 S Fornæs (begge HLL).

More magazines by this user
Similar magazines