Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Andefugle 23Total: 783 (1081) Indsendere: 41 Observationer: 179 Lokaliteter: 39JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC59 109 266 72 4 1 2 5 89 49 51 77Atlingand Anas querquedula 01910Antallet af fugle har været faldende siden 1998, ogder er ingen indrapportering af ynglepar. Alle oplagteog mulige gengangere er frasorteret. Der erkun anvendt lokalitetsmax i tabellen.1. halvår: Første obs: 10/3 1 Årslev Engsø (HLL),16/3 3 Gammelgård Sø (JEL). Øvrige større obs(lok.max >2): 17/4 3 Dødeå Enge (SSK) og 1/5 3 fouSminge Sø (HST). For max fra de tre store engsøerhenvises til nedenstående tabel.2. halvår: Der er kun indberettet en obs i efteråret:17/10 1 Norsminde Fjord, vestdelen (GGU).Total: 65 (132) Indsendere: 41 Observationer: 116 Lokaliteter: 131) Total 2) Max Årslev Engsø 3) Max Vorup Enge 4) Max Egå EngsøJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - - 7 21 22 12 2 - - 1 - -2 - - 1 5 4 2 1 - - - - -3 - - - 6 4 2 - - - - - -4 - - - 3 7 7 1 - - - - -Skeand Anas clypeata 1940Da 68 % af observationer er fra Årslev Engsø, VorupEnge og Egå Engsø er der foretaget en kraftig frasorteringaf oplagte og mulige gengangere. Der erkun anvendt lokalitetsmax i tabellen. Max tal for detre lokaliteter ses af nedenstående tabel. Øvrigelokaliteter omtales i teksten.Ynglepar: Der er antydning af ynglepar ved EgåEngsø og Årslev Engsø.1. halvår: Vinterobs: 6/1-18/2 3 rst Eskeplet, 7/1-20/2 4 Brabrand Sø/Dødeå Enge, 14/1-29/1 1 rstSkanderborg Sø og 27/1 1 rst Stubbe Sø (JPL). Foråretsførste større obs: 12/3 14 Årslev Engsø (HLL).Øvrige større obs i foråret udover Årslev Engsø,Vorup Enge og Egå Engsø, (lok.max >6): 9/4 55 DødeåEnge (SSK,KEH) og 15/4 12 Dystrup-RamtenSøerne (GGU).2. halvår: Første større obs: 25/7 36 Egå Engsø(HLL). Øvrige største obs udover Årslev Engsø, VorupEnge og Egå Engsø (lok.max >6): 16/9 7 SVØer/Hassensøre (KO) og 16/11 56 Stubbe Sø (KO).Sidste større obs 25/11 38 rst Stubbe Sø (KBF).Total: 788 (539) Indsendere: 75 Observationer: 410 Lokaliteter: 421) Total 2) Max Årslev Engsø 3) Max Vorup Enge 4) Max Egå EngsøJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 6 9 68 160 47 36 48 60 79 100 154 212 - - 15 30 4 7 7 14 10 5 4 -3 - - 7 7 2 1 - 15 22 52 54 24 - - 6 27 23 20 36 22 37 30 38 9Rødhovedet And Netta rufina 01960 DATSY-artDet er sjældent arten gæster lokalrapportens område,men til gengæld tog den denne gang et længereophold.Fuglen der indfandt sig i Skanderborg Sortesø allerede14/10 2006 for derefter at flytte til SkanderborgLillesø, flyttede i slutningen af 2006 tilbage tilSkanderborg Sortesø, hvor den opholdte sig indtil

More magazines by this user
Similar magazines