Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Andefugle 25Total: 11.944 (8719) Indsendere: 105 Observationer: 880 Lokaliteter: 1621) Total 2) Største observationJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 1597 1329 1696 826 521 337 441 1100 499 676 1096 18262 420 219 200 148 163 172 137 384 178 120 320 450Bjergand Aythya marila 02040Det er et usædvanligt dårligt år for Bjergand meden total langt under gennemsnittet, og som i hvertfald ikke siden 1985 har været lavere. Der er daogså relativt få og små flokke, der er observeret.1. halvår (lok.max >10): 7/1 120 rst Alrø Strevelshoved(JSC), 13/2 22 of Sødringholm Strand(LTP), 1/3 15 rst Anholt (FSV). Foråret sidste er 13/32 rst Anholt (FSV).Der er et enkelt sommerfund med 1 han og 1 hunEgå Engsø i perioden 18/5 til 30/6, dog ikke observeretsammen (ALM,HLL,PWB,RDN), og efteråretsførste er 24/9 2 S Fornæs (HLL).2. halvår (lok.max >10): 3/11 50 rst SødringholmStrand (LTP), 11/11 22 rst Stubbe Sø (KO), 17/11 31rst Eskeplet (HLL), 23/11 75 rst Hevringholm Strand(FNI), 23/11 120 rst Store Sjørup Strand (FNI),31/12 11 Alrø Egehoved (GGU) og 31/12 85 rst AlrøStrevelshoved (GGU).Indlandsfund: Udover de nævnte i Egå Engsø er deryderligere op til 4 på denne lokalitet i perioden3/11-3/12. Desuden op til 22 i Stubbe Sø i perioden9/11-23/12.Total: 674 (8788) Indsendere: 34 Observationer: 61 Lokaliteter: 171) Total 2) Største observationJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 159 39 32 - 2 1 - - 2 10 314 1152 120 22 15 - 1 1 - - 2 5 120 85Ederfugl Somateria molissima 02060Året er på det jævne med hensyn til antal observeredeEderfugle. Som sædvanligt nogle store flokkevisse steder ved kysterne. Flokkene når dog ikkehelt sidste års størrelser, hvilket også gælder totaltallet.Til gengæld er der i forhold til sidste år mangeindsendere, observationer og lokaliteter, dvs.flere og mindre flokke.Ynglepar: Der er rapporteret par fra 3 lokaliteter:189-200 par Alrø Poller (JG), 20 par Hjelm (PLA), 1par Mariager Fjord (PLA). Desuden er rapporteret 2pull Begtrup Vig (PR), 5 pull Alrø Strevelshoved(DSA) og 4 pull Splidholm (DSA), hvilket indikerer,at der også i nærheden af disse områder er ynglendeEderfugl.1. halvår (lok.max >2000): 6/1 2000 rst Eskeplet(LTP), 27/1 2000 rst Kattegat ud for Overgårds Dige(LTP), 27/1 3500 rst Sødringholm Strand (TBR), 4/33400 rst Alrø Egehoved (JSC) og 6/5 2400 yf StavnsFjord (MWH).2. halvår (lok.max >2000): 7/10 og 20/10 3000 rst,14/10 3000 trk Anholt (FSV), 22/10 3000 rst Lindholm(MWH), 4/11 2500 trk Gjerrild Nordstrand(HAC), 6/11 8000 rst Issehoved (MWH), 12/11 3000rst Besser Rev (MWH), 23/11 4000 rst Eskeplet(TBR) og 23/12 5000 rst Sødringholm Strand (LTP).Total: 129.784 (119.352) Indsendere: 86 Observationer: 698 Lokaliteter: 1211) Total 2) Største observationJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 17.180 13.734 14.825 2751 4699 2673 2178 2222 3039 18.775 29.850 17.8582 3500 1470 3800 400 2400 650 800 350 1000 3000 8000 7000

More magazines by this user
Similar magazines