Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Andefugle 27rst Dragsmur (JSC) og 30/6 41 rst Sødringholm(LTP).2. halvår: Flere småflokke observeres i løbet afsommeren, den største 22/7 55 trk Fornæs (AR).Fra august er lok.max >25: 9/9 95 N Fornæs (HAC),9/9 35 SV Århus Bugt v. Helgenæs (MHH), 29/9 72NØ Sletterhage (KO), 12/10 50 trk Lystrup Strand(FNI), 23/11 25 rst St. Sjørup Strand (FNI), 4/12 25rst Øster Hedekrog (MWH) og 30/12 31 rstEskeplet (HLL).Også et enkelt indlandsfund bliver det til: 11/2 1han fou Mossø (JBA,PEN,AWM).Total: 1482 (2093) Indsendere: 37 Observationer: 145 Lokaliteter: 401) Total 2) Største observationJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 163 109 225 85 5 42 141 85 318 76 132 1012 55 28 68 72 2 41 55 34 95 50 40 31Hvinand Bucephala clangula 02180 DATSY-artEt pænt år for arten med en gennemsnitlig total. Dehelt store flokke udebliver dog helt.Af DATSY-koordinatoren for arten, Johannes Bang,er der indrapporteret 17/7 6 juv Mossø, hvilketindikerer yngel i området.1. halvår (lok.max >250): 2/1 440 Stavns Fjord(MWH), 7/1 350 rst Amstrup Red (JSC), 7/1 280 rstLerdrup Bugt (JSC), 27/1 400 rst Ajstrup Bugt (LTP),4/2 279 rst Horskær (OJE), 15/2 275 rst Kattegat udfor Overgårds Dige (LTP) og 7/3 270 rst Alrø Strevelshoved(JSC).Sommeren igennem er der mange observationer afHvinand kraftigt domineret af Egå Engsø hvor derhele sommeren er observeret en del fugle. Der skalfremhæves 8/8 77 rst (HLL), 21/8 96 fou (HLL,LLH)og 24/8 84 rst (HLL). Observationerne dækker sikkertde samme oversomrende fugle.2. halvår (lok.max >250): 31/10 670 rst Barnekold(MWH), 9/11 300 Udbyhøj Nord (LTP), 10/11 500rst Mariager Fjord (LTP), 17/11 295 rst Eskeplet(HLL), 20/11 450 rst Brokold (MWH), 20/11 550 rstStavns Fjord (MWH), 23/11 370 rst Randers Fjord(LTP) og 31/12 780 Alrø Poller (GGU).Total: 20.696 (19.996) Indsendere: 85 Observationer: 803 Lokaliteter: 1641) Total 2) Største observationJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 4685 3354 2600 179 45 60 110 115 97 1642 4061 37482 400 320 270 22 10 23 52 96 69 670 550 780Lille Skallesluger Mergullus albellus 02200Et år uden bemærkelsesværdige observationer meden total lidt under gennemsnittet.1. halvår (lok.max >3): 6/1 3 Rugård Nørresø (OFR),4/2 6 Skarresø (JM), 5/2 3 hanner (AHO,BGO), 9/2 3fou (LLH), 27/2 3 (HLL) Årslev Engsø, 18/2 8 fouMossø (AWM), 2/3 4 Egå Engsø (EDY), 3/3 16 rstStubbe Sø (PLA) og 4/3 15 Salten Langsø (JBA).Forårets sidste er 27/3 1 han Dødeå Enge (KEH).2. halvår: Efterårets første er 9/11 1 rst Stubbe Sø(KO). Lok.max >3: 20/11 6 rst Stubbe Sø (BNL), 8/123 fou Salten Langsø (HLL,LLH,PMM) 16/12 3 NorsmindeFjord (GGU), 22/12 14 hanner Langsø,Skramsø Plt (KO) og 31/12 7 Salten Langsø (HP).Total: 194 (219) Indsendere: 42 Observationer: 103 Lokaliteter: 241) Total 2) Største observationJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 48 55 52 - - - - - - - 11 282 13 11 16 - - - - - - - 6 14

More magazines by this user
Similar magazines