Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Høgefugle 29Hvepsevåge Pernis apivorus 02310 HøgefugleEt meget normalt år antalsmæssigt, hvor forårstrækketdog har et forholdsvis sent forløb med endel fugle i starten af juni.Ynglefund: Der meldes om mulige ynglepar fra 7lokaliteter: Velling Skov (AWM), Feldballe (DD,KO),Strandkær/Molslaboratoriet (DD), Galten (JEL), ÅrslevEngsø (HLL,LLH,MJH), Sødringholm Skov (HLL)og Enemærket Skov v. Veng Sø (JEL). Der registreresdog kun unger fra parret ved Feldballe med 11K i starten af august (KO).1. halvår: Et par tidligere observationer primo majkræver yderligere dokumentation før videre omtalei rapporten. De første ses 13/5 1 N Årslev Engsø(FSH,HLL,KUC) og 4 NØ Anholt (HLa).Forårstrækket ses frem til 10/6 med 40 obs af 163trækkende fugle.Total: 386 Indsendere: 43 Observationer: 151 Lokaliteter: 67De største tal er 29/5 22 N Feldballe (DD), 30/5 28Grenå By (AR), 1/6 19 N Strandkær/Molslaboratoriet(DD) og 5/6 7 NØ Feldballe (KO).2. halvår: Efterårstrækket har 131 trækkende i perioden1/8-27/9, hvor den største dag er 24/8 10 SSødringholm Strand (LTP) og 48 SV Ålsrode (HOF).Alle øvrige dage har under 10 trækkende fugle medfølgende største tal: 15/8 5 SSV Ålsrode (HOF), 26/85 ad SV Strandkær/Molslaboratoriet (DD) og 29/85 ad SV Universitetsparken Århus (DD).Årets sidste observation er til helt normal tid 23/9 11K S Skelhøje Bakker (DD) og 27/9 1 SØ Øer/Hassensøre(ANB).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 109 74 43 132 28 - - -Sort Glente Milvus migrans 02380Et forrygende år med minimum 14 fugle, og artener ikke set i så stort antal i Østjylland siden 2000.Gennemsnit pr. år er 8 fugle. Meget normalt er detNordøstdjursland, der står for hovedparten af iagttagelserne.Årets første ses 15/4 Gjerrild Nordstrand og Veggerslev(HAC,AR) i selskab med 3 Røde Glenter.Hvad der regnes for samme fugl er 16/4 overflyvendeved Rugård Gods (JPL). 20/4 trækker 2 VNVFeldballe (KO,DD) og 23/4 1 Grenå By (AR).Udenfor Djursland ses 26/4 1 ad S Skæring (JSC),mens der ligeledes 26/4 fouragerer 2 ved VesborgFyr (APN). Fuglene fra Samsø ses videre de følgendedage med 27/4 1 N Vesborg Fyr (MWH) og 28/4 1 NTotal: 14 Indsendere: 9 Observationer: 20 Lokaliteter: 13Issehoved (MWH) samt 30/4 1 N Hesselholm (LEB).Tilbage på Djursland er der igen fugle fra 4/5 1 VGjerrild By/Marshøj (HAC) og samme ses igen 5-6/5 sammen med en anden fugl ved både GjerrildNordstrand, Marshøj og Grenå By (AR,HAC). 7/5har de 2 fugle delt sig og ses ved hhv. Fornæs ogKoed Enge (APN).Endnu en fugl dukker op 11/5 1 Grenå By (AR) ogsidste obs fra Nordøstdjursland er 18/5 1 V GjerrildNordstrand (HAC). Forårets sidste fugl bliver dog24/5 1 Strandkær/Molslaboratoriet (DD).Endelig er der en af de sjældnere efterårsobs, 9/8 1NØ Ålsrode (HOF).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 8 5 - - 1 - - - -Rød Glente Milvus milvus 02390 DATSY-artSom det fremgår af månedstabellen ses arten på etstort antal lokaliteter i Østjylland. Modsat tidligereår er der kun frasorteret helt oplagte gengangerefra samme dag og lokalitet i summen. Det giverselvfølgelig et højere antal, men ud fra materialetvurderes det alligevel som et godt år for arten.Ynglefund: Ifølge DATSY-koordinator Peter Hjeds erder ynglepar på følgende lokaliteter: Thorsager,

More magazines by this user
Similar magazines