Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Høgefugle 311. halvår: Årets første ankommer meget normalt isidste halvdel af marts måned: 17/3 1 hun BrabrandSø, østenden (SSK), 19/3 1 N Nimtofte (LPJ)og 20/3 1 hun Årslev Engsø (HLL). Forårstrækketomfatter 65 fugle i perioden 19/3-3/6. NØ-Djursland repræsenterer langt hovedparten aftrækket med 36 fugle og følgende større træktaludgør de største observationer: 15/4 6 trk og 26/48 trk Gjerrild Nordstrand (HAC,AR) og 27/4 5 trkGjerrild (AR). Eneste nævneværdige lokalitet herudoverer Feldballe med 8 fugle.2. halvår: Efterårstrækket er ganske sløvt og omfatterkun 26 individer i perioden 30/7-29/9. Forskelligelokaliteter på Samsø har 15 fugle med max 21/84 S Østerhede, Nordby Hede (MWH). Gallohavenhar 2 observationer i perioden. Årets sidste fugle er13/10 1 rst Vorup Enge/Vorup Engsø (NJJ) og 15/102 fou Kolindsund, vestlige del (APJ).Total: 701 (778) Indsendere: 92 Observationer: 547 Lokaliteter: 1691) Total 2) Sum af max rastende pr. lokalitet 3) Træksum fratrækket dobbeltregistreringer fra samme lokalitet og dagJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - - 14 227 141 66 80 100 66 7 - -2 - - 12 181 125 65 79 87 54 7 - -3 - - 2 46 16 1 1 13 12 - - -Blå Kærhøg Circus cyaneus 02610 DATSY-artEt udmærket år for arten. Et sløjt forårstræk efterfølgesaf et flot efterårstræk.1. halvår: Årets første måneder byder på en megetstationær 2K fugl i Årslev Engsø, som senere fårselskab af en ad hun. Eneste større observationinden trækket er 26/1 3 fou Herredsenge (FNI).Forårstrækket giver kun 28 fugle i perioden 11/4-30/4. NØ-Djursland har 19, flest er 15/4 5 Ø GjerrildNordstrand (HAC,AR), mens Feldballe står for 4fugle, max 16/4 3 N (DD,JPL,JKL,TEH). Bemærkelsesværdigtat ingen fugle er registreret trækkende imaj. Forårets sidste er 25/5 1 rst Anholt (CO).2. halvår: Efter en sommer uden observationer sesefterårets første 26/8 1 Tjærby Enge (NJJ). Trækketer rigtig fint med 35 eks. i perioden 7/9-2/11. Trækketindledes med 17/9 1 trk Fornæs (FNI). Anholtstår for langt hovedparten af de trækkende fuglemed 29, hvoraf største forekomst er 28/9, 29/9 og5/10 alle dage 7 trk Anholt (FSV).Andre nævneværdige observationer i perioden er30/9 5 fou Anholt (FSV), 7/10 3 of Anholt (MLU),10/11 2 fou Overgårds Marker (LTP) og 23/11 2 rstÅrslev Engsø (HLL).Total: 305 Indsendere: 75 Observationer: 248 Lokaliteter: 1001) Total 2) Sum af max rastende pr. lokalitet 3) Træksum fratrækket dobbeltregistreringer fra samme lokalitet og dagJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 34 32 33 53 2 - - 1 35 56 36 232 34 32 33 25 2 - - 1 14 43 35 233 - - - 28 - - - - 21 13 1 -Steppehøg Circus macrourus 02620Der foreligger ét fund 23/4 1 ad han NØ BrabrandSø (RDN,SSL). Fundet er 6. fugl fra DOF-Østjylland,hvis man undlader at medregne de seks fund, somikke er forelagt SU.

More magazines by this user
Similar magazines