Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Høgefugle 33Yngel: der er oplysning om ca. 54 ynglepar fordeltpå 37 lokaliteter over det meste af området.1. halvår: Der er oplysninger om 16.323 trækkendefugle, hvoraf en stor del ses på nogle få gode trækdage.Materialet bærer i høj grad præg af gengangerebåde på tværs af lokaliteter og igennem foråret,hvorfor antallet repræsenterer den kumuleredeforekomst af fugle på træk og trækforsøg isærdeleshed på Østdjurs. Forårstrækket sætter indi de første dage af marts, hvor de første noteres 4/312 trk, flest 6 N Gallohaven, Risskov (RDN). Dereftergår det stærkt, således 8/3 533, flest 433 NØÅlsrode (HOF) og 10/3 1281 trk, flest 635 trkf GrenåBy (AR). I marts noteres i alt 12.185 trækkendefugle, hvoraf de største dage er 13/3 2976 trk, flest1550 Ålsrode (HOF) – her må der være mange gengangereiblandt, 14/3 1714 trk, flest 1570 Grenå By(AR) og 12/3 1050 trk, flest 225 Grenå By (AR) og220 Fornæs (FNI) foruden allerede nævnte 10/3.Hen gennem hele april ses også trecifrede træktal,de sidste 26/4 225 trk Gjerrild Nordstrand og 27/4170 Gjerrild (begge AR). De bedste træklokaliteterer (>500): Ålsrode 4333, Grenå By 4122, GjerrildBy/Marshøj 1432, Rugård Gods 1046, Fornæs1005, Gjerrild Nordstrand 1004, Feldballe 666 ogAnholt 510 om end det naturligvis er de sammefugle, der ses på størstedelen af lokaliteterne.2. halvår: Efterårstrækket er som for Spurvehøgensløjt. Der er blot indrapporteret 1391 trækkende,og kun 4 dage med mere end 100 fugle: 7/10 256trk, heraf 240 SV Norsminde Fjord (GGU), 13/10309 trk, heraf 230 SV Vesterløkker, Samsø (MWH),3/10 103 trk, heraf 54 S Vesborg Fyr (MWH) og29/9 103 trk, heraf 96 V Kolby, Samsø (MWH).Total: 22.565 Indsendere: 113 Observationer: 2069 Lokaliteter: 3881) total 2) trækobsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 304 455 13.741 4360 596 208 179 264 565 1206 365 3222 9 3 12.185 3765 320 50 15 62 296 956 48 14Fjeldvåge Buteo lagopus 02900Arten er ikke så almindelig som tidligere. Hverkenforårs- eller efterårstrækket imponerer.1. halvår: Forårstrækket ses i perioden 17/2-8/5 ogomfatter kun 25 fugle. NØ-Djursland har 16 af fuglene,og kan også mønstre de to eneste større observationer:13/4 3 trk og 27/4 6 trk Gjerrild (AR).To rastende fugle 1/3 og 30/3 fra Herredsenge(FNI) er også værd at nævne i perioden. Foråretssidste er 31/5 1 of Eskelund (FF).2. halvår: Efterårets første er 22/9 1 S Eskeplet(HLL,LTP). Trækket er virkeligt tyndt med kun 14fugle 22/9-11/11. Eneste større observation er22/10 3 S Havknude (HOF). Tre lokaliteter har flererastende individer i perioden: 13/10 2 fou Anholt(FSV), 26/11 2 of Ålsrode (HOF) og 27/11 3 fouHornbæk Enge, v. Gudenåen (HLR).Total: 120 Indsendere: 35 Observationer: 103 Lokaliteter: 561) Total 2) Sum af max rastende pr. lokalitet 3) Træksum fratrækket dobbeltregistreringer fra samme lokalitet og dagJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 4 12 17 17 3 - - - 3 23 27 132 4 11 10 1 2 - - - 2 12 25 133 - 1 7 16 1 - - - 1 11 2 -Stor Skrigeørn Aquila clanga 02910 SU-artEn stationær 2K-fugl raster på Djursland i perioden8/3-2/5. Fuglen opdages 8/3 Rugård Gods (ToveSkødt Hansen og Steen Kjærlund Hansen), og sessidst 2/5 1 NNV Feldballe (DD) og dukker dagenefter op i Skagen. Samme fugl er tidligere set vedFalsterbo og igen senere på Rømø i perioden 13/2-15/2 2007, hvilket kan fastslås ud fra dragtkendetegnog ring på venstre ben. Fundet er godkendt afSU og udgør DOF-Østjyllands 4. fund.

More magazines by this user
Similar magazines