Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Klyder, Brokfugle 39rst (TBR) og 4/11 162 rst (HLL). Fra andre lokaliteterses 16/8 110 Bønnerup Strand (GGU), 18/8 103 rstog 16/11 begge 103 rst Kolderne (MWH), 6/10 140rst Overgårds Dige (LTP,TBR) samt 4/11 145 AlrøEgehoved (JOP). De sidste større flokke fra efteråret,som må betragtes som en del af vinterbestanden,ses 23/11 omkring Randers Fjord med detstørste tal 455 rst Søledet strandenge og kyst(FNI,LTP) og 24/11 160 rst Overgårds Dige, kystenøst for (LTP).Vinter (december): Største flokke (lok.max ≥100) er12/12 132 rst Kolderne (MWH), 30/12 140 rst BønnerupStrand (HAC), 30/12 180 rst Alrø Egehoved(AWM), 31/12 140 Alrø Poller (GGU).Total: 11.062 Indsendere: 99 Observationer: 1004 Lokaliteter: 149JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1349 1316 1366 759 704 301 1009 984 617 581 1116 960Års- og månedstotaler er beregnet ud fra månedsmaksima for lokaliteter.Klyde Recurvirostra avosetta 04560Klyder, BrokfugleYnglepar: 183-206 par fra 4-6 lokaliteter. Den størsteyngleplads er Treskelbakkeholm Mariager Fjordmed 140-160 par (PLA), hvilket er et højt tal. Øvrigeynglelokaliteter er Alrø Poldkrog 21 par (JG), 3 lokaliteteri Stavns Fjord 12 par (MWH), Egå Engsø 8(HLL), Årslev Engsø med 2-3 mulige par (BKR,LLH)og Mellempoldene, Randers Fjord 0-2 par (LTP). Destørste antal (>40) er 14/4 42 Alrø Polderkrog (JG),22/5 325 Treskelbakkeholm (PLA) og 16/6 42 fouEgå Engsø (LLH,HLL).Forår: Årets første observationer er 1/3 4 fou + 2/37 fou Barnekold (MWH) 4/3 1 rst Alrø Poller (JSC).Forårstræk: Større antal (>10) ses kun nær ynglepladserne.De få større forekomster (>5) uden forynglelokaliteterne er 27/3 7 rst Begtrup Vig (JPL,JKL), 6/5 6 Amstrup Red (DSA) og 25/5 7 rst SødringholmStrand (CSS).Efterår: De ganske få observationer (>2) uden forynglepladserne i 2. halvår er 1/7 5 of SødringholmStrand (LTP) og 4/8 4 rst Eskeplet (HLL). Årets sidsteKlyde ses 16/9 1 rst Årslev Engsø (HLL,KEH,JEL).Foruden i engsøerne er der en enkelt indlandsobservation18/5 1 fou Bjerregrav Mose (KWS).Total: 763 Indsendere: 51 Observationer: 207 Lokaliteter: 34JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 31 107 470 101 38 16 - - - -Års- og månedstotaler er beregnet ud fra månedsmaksima for lokaliteter.

More magazines by this user
Similar magazines