Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Brokfugle 41Hjejle Pluvialis apricaria 04850 DATSY-artEt rigtigt godt år med en total der ikke er set højeresiden 1999. Det ligger dog stadig under hovedpartenaf årene 1993-1999.1. halvår: Den høje årstotal afspejler sig også i observationernefra vinteren og foråret. Således ses ivintermånederne et par enkelte større flokke(>400): 5/1 400 rst Vesborg Fyr (MWH) og 15/1 800rst Mårup (MWH). Ligeledes giver foråret en delstørre flokke (>1000): 13/3 1000 Hevring Kær (JBP),1/4 1200 Søby Rev (JOP), 16/4 1940 rst Alrø Poller(NH) og 27/4 2600 rst Alrø Poldkrog (JG).I maj ebber trækket ud og byder kun på 11 observationerheraf 4/5 60 rst Bjerre (LTP), 4/5 40 rstSkalmstrup Vig (LTP), 6/5 50 of Alrø Egehoved(DSA), 6/5 40 rst Alrø Poller (JG), 6/5 145 rst AlrøStrevelshoved (JSC) og 20/5 20 Alrø Poldkrog (JG).Den endelige afslutning nås 3/6 2 Alrø (JOP).2. halvår: De første ses allerede 1/7 15 rst AlrøPoldkrog (OJE), 8/7 96 rst Eskeplet (HLL) og 17/7 8rst Barnekold (MWH) heraf er de fleste dog nokoversomrende fugle. Herefter går det slag i slag,hvor efteråret byder på en del store flokke (>3000):6/10 3150 of Kolindsund (ABU), 13/10 5000 of Ålsrode(HOF), 13/10 3500 rst Råby Kær (TBR), 14/104400 rst Alrø (JSC), 22/10 4000 fou Havknude(HOF), 1/11 7000 rst Hollandsbjerg Holme (FNI),4/11 7000 rst Havknude (HOF) og 10/11 3500 rstKysing Fjord (IZN).I december aftager de store flokke hurtigt, og detbliver til max følgende (>1000): 2/12 2000 Søby Rev(JOP), 2/12 1200 Horskær (JOP), 3/12 3500 of HollandsbjergHolme (FNI) og 22/12 1200 rst EbeltoftFærgehavn (JPL). Året afsluttes med en enkelt storflok 31/12 600 Alrø Poller (GGU).Total: 150.132 (126.397) Indsendere: 68 Observationer: 485 Lokaliteter: 125JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1659 426 5711 9192 262 2 564 11.395 15.931 53.699 41.521 9770Års- og månedstotaler er beregnet ud fra månedsmaksima for lokaliteter.Strandhjejle Pluvialis squatarola 04860Det bedste år for arten efter 2001. Når totalen alligeveler under gennemsnittet skyldes det, at årene1999-2001 lå på et væsentligt højere niveau end deefterfølgende år, og således trækker gennemsnittetop. I forhold til årene inden 1999 ligger tallet for i årdog pænt, og en del over de fleste af årene.Vinter: Der ses i løbet af året første tre månederfugle på i alt 6 lokaliteter med følgende maksima:13/1 og 18/2 3 rst Alrø Egehoved (DSA,JSC), 27/115 of Overgårds Dige (LTP), 18/2 19 Eskeplet (HLL),8/2 1 fou Begtrup Røn (APJ,BNL), 18/2 1 rst Havnehagen(MWH) og 1/3 4 fou Begtrup Vig (APJ,BNL).Forår: De første fugle ses 11/4 1 Alrø Poldkrog (JG),20/4 1 rst Kalsemade (DSA), 4/5 1 rst OvergårdsDige (LTP) og 4/5 2 rst Sødringholm Strand (LTP,TBR). Derefter er der regelmæssige observationeraf 1-4 fugle, med få undtagelser alle fra Alrø området,og forårets eneste større flokke er 23/5 250 rstMellempoldene (LTP), 23/5 34 fou Splidholm (NH),25/5 120 rst Eskeplet (TBR) og 25/5 185 rst SødringholmStrand (TBR).Nogle få lokaliteter huser lidt sene/oversomrendefugle: 2/6 18 rst Eskeplet (LTP), 3/6 3 fou SøbyStrand (DSA), 3/6 10 fou Lerdrup Bugt (DSA), 5/6 5rst Mellempoldene (LTP), 8/6 1 fou Alrø Poldkrog(SFP), 8/6 1 Hevring Strand (JBP), og endelig 18/6 1Egå Engsø (HLL,LLH).De første retur ses 15/7 3 Eskeplet (HLL), 22/7 13Eskeplet (HLL), 22/7 1 N Kysing Næs (DML) og 22/72 fou Barnekold (MWH). Herefter begynder der atdukke større flokke op: 25/7 20 rst Mellempoldene(LTP), 25/7 51 rst Eskeplet (CSS) og 25/7 19 rst SødringholmStrand (CSS). Efteråret største flokke er(lok.max >100): 9/8 160 rst Mellempoldene (LTP),11/8 110 rst Søledet strandenge (FNI), 25/8 264 rstEskeplet (HLL), og 23/11 151 rst SødringholmStrand (TBR), som desuden er året sidste størreflok.I løbet af december ses dog stadig fugle (lok.max):2/12 21 Søby Rev (JOP), 2/12 12 Splidholm (JOP),2/12 10 Alrø Egehoved (JOP), 6/12 9 fou YdersteHolm (MWH), 16/12 1 Sødringholm Strand (LTP),18/12 1 Kolderne (MWH), 23/12 18 rst Mellempoldene(LTP) og 31/12 5 Alrø Poller (GGU).

More magazines by this user
Similar magazines