Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

42 BrokfugleTotal: 2865 (2930) Indsendere: 32 Observationer: 202 Lokaliteter: 44JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC23 26 12 2 607 39 163 1039 306 221 342 85Års- og månedstotaler er beregnet ud fra månedsmaksima for lokaliteter.Vibe Vanellus vanellus 04930Et rigtigt godt år for Viben med et totalt antal observeredefugle langt over de sidste ti års gennemsnitog desuden det højeste antal, der nogensindeer registreret.Ynglepar: Et noget bedre resultat end sidste år dader er i alt indrapporteret 99-141 ynglepar fra 27lokaliteter. Der er dog givetvis tale om flere, og derskal derfor opfordres til at man laver en vurderingaf antal ynglepar i modulet til ynglepar. De bedstelokaliteter er Bjerregrav Mose 14-15 par (TBR), AlrøPoldkrog 13-15 par (JG), Romalt Enge 7-10 par(LTP), Tranbjerg 5-7 par (DSA), Alrø Alhale 5-6 par(JG), Hundslund 4-6 par (JG), Hjelm 3-6 par (PLA),Ravnholt/Tiset 5 par (JG), Alrø Strevelshoved 4-5par (JG), Tulstrup 4 par (JG), Egå Engsø 4 par (TBR,LM) og Lerdrup Enge 3-4 par (JG).Viberne fra vådområderne. Herefter følger (>75)30/6 80 rst Mellempoldene (LTP), 5/7 85 Egå Engsø(HLL), 6/7 120 rst Vorup Enge (TBR), 7/7 161 ÅrslevEngsø (HLL), 8/7 82 rst Barnekold (MWH), 9/7 90rst Kalsemade (DSA), 12/7 108 Tved Øhoved (JTL)og 14/7 188 Årslev Engsø (HLL). Herefter vokserflokkens størrelse og efteråret byder på følgendeflokke med 700 eller flere fugle: 19/8 800 of SødringholmStrand (CSS), 5/10 1000 rst Randers Fjord(LTP), 7/10 1200 Norsminde Fjord (GGU), 8/10 700trk Vorup Enge (BKR), 13/10 1375 rst Råby Kær,3/11 700 rst Øster Tørslev Kær (LTP) og 3/11 1250rst Råby Kær (LTP). I december ses stadig nogle fåstørre flokke (>200): 4/12 200 rst BrattingborgGods (MWH), 6/12 200 rst Vesborg Fyr (MWH) og16/12 500 Norsminde Fjord (GGU).Vinter/forår: Årets første større flokke (>300) er:3/1 410 rst Alrø Alhale (JG), 7/1 525 rst SondrupStrand (DSA), 7/1 350 Ringkloster (OJE), 13/1 1300Overgårds marker (TN), 13/1 420 fou Gyllingnæs(DSA), 19/1 320 rst Østerkær (BKR) og 22/1 450Overgårds marker (AHO,BGO). Forårstrækket indledesmed (>200) 1/3 2310 Kolindsund (EDY), 2/3200 Hevring Kær (JBP), 3/3 310 fou Gyllingnæs(DSA), 4/3 216 Eskeplet (HLL), 8/3 200 rst ElløvEnge (JPL,JKL), 10/3 200 rst Lerbjerg (TBR) og 11/3245 rst Grenå Enge (AR). I april har flokkene fået sigfordelt, og ses nu kun med enkelte flokke på 50eller flere fugle: 1/4 og 3/4 50 fou Koed Enge(APJ,JKJ), 6/5 50 rst Egå (PER), 24/5 61 rst NørrekærEnge (BRA), 3/6 og 8/6 75 rst Vorup Enge (LTP,TBR),13/6 60 rst Ajstrup Bugt (LTP), 18/6 56 rst BegtrupVig (PR,BNL) og desuden regelmæssigt flokke afdenne størrelse ved såvel Egå Engsø som ÅrslevEngsø med henholdsvis max 28/5 74 (KEH), og max23/6 99 (HLL).Efterår: 30/6 200 fou Grenå (PR), kan være et sentmellemtræk eller blot en begyndende samling afTotal: 55.223 (36.722) Indsendere: 109 Observationer: 1271 Lokaliteter: 275JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC6773 1560 6248 705 890 919 2202 7746 7416 11.861 7326 1577Års- og månedstotaler er beregnet ud fra månedsmaksima for lokaliteter

More magazines by this user
Similar magazines