Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Sneppefugle 47Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago 05190På linje med sidste år, ses ikke så stor sum som deforegående 3 år. Der er blot få oplysninger omynglepar, flest rapporterede 2-3 par BjerregravMose (TBR), hertil en del territoriehævdende fugle,der som hovedregel også kan regnes for ynglefugle,flest 12/4 5 sy Ansø Mølle (SDy) og 27/4 5 th Funderholme(MER).1. halvår: Af større vinterforekomster skal fremhæves7/1 21 Funderholme (HST), 4/2 20 GammelgårdSø (JEL) og 24/2 32 Vorup Engsø (LTP). Største fraforåret er 11/4 135 Brabrand Sø (RSN).Total: 4582 Indsendere: 70 Observationer: 386 Lokaliteter: 882. halvår: Flest fra efteråret (lok.max) 26/9 150Vorup Engsø (TBR), 7/10 80 Norsminde Fjord, vestdel(GGU), 12/10 180 Egå Engsø (APN), 19/10 80Kalø slotshalvø (FNI), 27/10 300 Væth Enge (LTP).Bemærkelsesværdigt hvor mange fugle der ses vedde helt nye vådområder såsom Væth Enge. Detsamme har været tilfældet ved flere af de øvrigenye engsøer, hvorefter det klinger lidt af i takt medtilgroningen. Sidste større obs 3/12 60 Kalø slotshalvø(DD).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC56 139 151 722 38 42 35 883 682 1486 258 90Tredækker Gallinago media 05200Én obs i 2007: 14/5-16/5 1 Egå Engsø (RSN,SSL).Yderligere to obs fra foråret er mangelfuldt beskrevet,og omtales derfor ikke videre i rapporten.Skovsneppe Scolopax rusticola 05290Med en sum på 104 er dette et normalt år. Igen erder oplysninger om et større antal fugle fra en efterårsjagti november i forbindelse med kuldefremstød,der sætter skub i snepperne nordfra. Desudenskal fremhæves mange formodede ynglefugle fraAnholt (som sædvanlig). Som årets mest spøjse obskandiderer en nedfalden sneppe 24/10 ved en boligbloki Hasle (ALM). Fuglen sad på asfalten og varmeget udmattet.Yngel: Blot 2 ynglepar rapporteret, men flest territoriehævdendefugle er 22/5 12 sy Anholt (CO),hvor det er på øens vestlige del, at det sker. Herudoverkan fremhæves 12/4 3 sy Ansø Mølle (SDy),14/4 3 th Kompedal Plantage (TBN) og 9/6 2 thGludsted Plantage (HST).Største obs udover nævnte er 20/2 9 Anholt (FSV)og fra efterårstrækket 10/11 7 skræmt op underjagt i skov v. Ebeltoft (via FNI).

More magazines by this user
Similar magazines