Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

50 SneppefugleRødben Tringa totanus 05460Det er et år helt i den gode ende. Antallet af yngleparer på højde med sidste år, 35-60 par Mellempoldene(LTP), 10-15 par Alrø Poldkrog (JG), 4-5 parTreskelbakkeholm (PLA) og 2 par Egå Engsø (HLL).Fra flere andre lokaliteter angives yngleadfærd,uden at der dog er rapporteret et antal par.Total: 7872 (inkl. gengangere) Indsendere: 85 Observationer: 756 Lokaliteter: 118Årets største observationer: 22/5 130 Treskelbakkeholm(PLA), 23/5 250 Mellempoldene (LTP), 29/7180 og 12/8 200 Eskeplet (HLL,LTP). Også fra HorsensFjord et par større iagttagelser, 4/11 105 AlrøPoldkrog (JOP) og 31/12 210 Alrø (GGU). Sidstnævnteobs meldes som fugle af islandsk race.JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC286 337 396 448 1272 484 1001 1449 593 668 420 509Hvidklire Tringa nebularia 05480Vi skal til 2001 for at finde en tilsvarende lav total.Første obs 7/4 1 Sødringholm Strand (LTP), 13/4 1Årslev Engsø (HLL) og 2 Lerdrup Bugt (DSA). Foråretsstørste som sædvanlig i slutningen af april i EFFuglebeskyttelsesområde nr. 15 ved Randers Fjordsudmunding, 22/4 316 rst Mellempoldene (LTP). Herses også 29/4 485 rst Mellempoldene og SødringholmStrand (LTP). Visse år der set antal påmere end 1500 fugle samme sted under forårstrækketskulmination ult. april - pri. maj.Total: 4727 (inkl. gengangere) Indsendere: 77 Observationer: 451 Lokaliteter: 97Første større forekomst under nedtrækket i juni erligeledes ved Mellempoldene, 30/6 160 (LTP). Endvidere25/7 145 Randers Fjords udmunding (LTP,CSS) og 29/7 116 Eskeplet (HLL). En koordinerettælling gennemført af caretakergruppen i EF Fuglebeskyttelsesområdenr. 15 ved Randers- og MariagerFjords udmundinger giver 11/8 146 fugle, ogdet bliver sidste større forekomst. Året slutter med13/10 1 Råby Odde (TBR) og 17/10 1 Stavns Fjord(MWK).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 1321 768 248 843 1177 354 16 - -Svaleklire Tringa ochropus 05530Knap så prangende som sidste år, idet der ikke sesde helt store antal ved de nye engsøer. Ingen ynglefund,men til gengæld to vinterobs: 6/1 1 Alrø Egehoved(HBØ) og 27/1 1 Funder ådal (MER).Forårets første er 13/3 2 of Bjerregrav Mose (BKR).De største observationer er 12/4 9 Dødeå EngeTotal: 663 (inkl. gengangere) Indsendere: 52 Observationer: 206 Lokaliteter: 49(SSK) og 23/4 10 Årslev Engsø (LLH).Fra returtrækket skal fremhæves 10/6 15 og 25/615 begge Årslev Engsø (LLH) samt 27/6 15 og 17/720 begge Egå Engsø (ALM,HLL). Den sidste observationer 14/10 1 Egå Engsø (SRW).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2 - 2 168 17 180 106 180 5 3 - -

More magazines by this user
Similar magazines