Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Sneppefugle 51Tinksmed Tringa glareola 05540Det er igen et godt år betydeligt over 10-årsgennemsnittet.De største obs er selvfølgelig fra denyoprettede engsøer ved Århus og Randers.Første obs 15/4 1 (AWM) og 20/4 2 (HLL) beggeÅrslev Engsø, hvor de største flokke i foråret ogsåses: 30/4 136 og 4/5 114 (LLH,HLL). Desuden 1/5 83Vorup Engsø (BKR).Fra returtrækket skal fremhæves 26/6 107 Egå Engsø(HLL). Sidste ses 17/9 2 Stavns Fjord (MWH) og20/9 1 Hesselholm (LEB).Total: 2408 (inkl. gengangere) Indsendere: 54 Observationer: 196 Lokaliteter: 36JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 486 1111 289 78 424 8 - - -Mudderklire Actitis hypoleucos 05560Et godt år med en total på linje med de seneste år.Årets første er 12/4 2 Begtrup Vig (PR) og 15/4 2Koed Enge (APJ). Største i foråret bliver 18/5 39 EgåEngsø (HLL).Som sædvanlig flere større rasteflokke fra efterårstrækket,bl.a. 1/8 37 Egå Engsø (HLL), 8/8 34 ÅrslevEngsø (MJH) og 8/8 40 Gjerrild Klint (HAC). Sidsteses 2/10 1 og 3/10 2 Skanderborg Sø (PLA,JTL).Total: 2270 (inkl. gengangere) Indsendere: 83 Observationer: 336 Lokaliteter: 89JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 40 529 12 518 1101 66 4 - -Plettet Mudderklire Actitis macularia 05570 SU-artEt fund: 18/5 1 adult i sommerdragt Egå Engsø (HLLm.fl.) er blot andet fund i DK. Dette superhit opdagesom morgenen, helt velfortjent af myreflittigeHenning Lykke Larsen, og ses dagen igennem afrigtig mange. Observationen er godkendt af SU.Stenvender Arenaria interpres 05610Fortsat rigtig pænt med fugle i det østjyske,eller rettere sagt på Samsø, hvor LarsHansen fortsat ringmærker. For en gangsskyld er der obs fra alle måneder også juni2+11/6 1 Årslev Engsø (HST,JEL) samt 4/64 Møgelmosen, Samsø (MWH), men derer endnu ikke noget, der tyder på yngel.Største obs fra Samsø er 15/2 75 Bosserne(MWH,LAH), heraf bliver 21 ringmærket.Største obs fra fastlandet, 2/8 15 AlrøPoller (TSJ) og 28/8 19 rst Fornæs(LLH,HLL,FNI). Et større antal overvintrerpå Samsø, flest i december er 15/12 50Bosserne og 14 Draget, Besser Rev(MWH,LAH).Total: 851 Indsendere: 33 Observationer: 136 Lokaliteter: 31JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC19 193 79 1 53 6 16 107 77 96 102 102

More magazines by this user
Similar magazines