Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

52 Sneppefugle, KjoverOdinshane Phalaropus lobatus 05640Sneppefugle, KjoverAlle obs nævnes: 20/5 1 Egå Engsø (HLL,BGO,HBP),22/5 1 Årslev Engsø (PMM,MJH,HTM,MMH) og 11-12/8 1 1K Eskeplet (LTP,TBR).Mellemkjove Stercorarius pomarinus 056603 fund af arten i år, hvilket falder pænt indenforartens forekomstmønster.Årets obs: 12/10 1 1K mørk N Sødringholm Strand(LTP), 4/11 1 1K V Gjerrild Nordstrand (HAC) og9/12 1 1K rst og derpå S Århus Bugt (JSV).Mellemkjove/Almindelig Kjove Stercorarius pomarinus/S. parasiticus 05669I alt 8 fugle der i flere tilfælde driller observatørerneved at være for langt væk til sikker bestemmelse.Et fund i februar er ikke helt normalt, men beggearter er dog tidligere set på det tidspunkt.Årets obs: 11/2 1 S Fornæs, 31/8 1 V Sletterhage,7/9 2 fou Øer/Hassensøre, 17/9 1 mørk S MolsHoved (alle JPL,JKL) og 9/11 3 trk SødringholmStrand (LTP).Almindelig Kjove Stercorarius parasiticus 05670Et rigtigt solidt år med lige under 100 fugle, ogdermed det tredjebedste år i lokalrapportens historie.Det er især forekomsten i september, der erflot. De mange fugle betyder dog også, at der givetviser nogle gengangere blandt dem. De meste oplagteer dog sorteret fra. Bemærk, at der kun er énobs fra både Fornæs og Kysing Næs i efteråret!Ellers bemærkes det, at arten også er pænt repræsentereti løbet af foråret og sommeren.Forår: 25/5 1 fou Nordstrand, Anholt (CO) og sammedag 1 trk Gjerrild Nordstrand (AR).Sommer (juni-juli): 15/6 1 N Gallohaven (RDN), 9/71 trk, 18/7 1 trk, 22/7 1 trk alle Gjerrild Nordstrand(AR) og 22/7 1 ad mørk N Eskeplet (HLL).Efterårstrækket indledes lidt tidligt i august: 1/8 1ad mørk S Fornæs (FNI), 4/8 1 ad lys rst Eskeplet(CSS,OEH) og 7/8 2 Bønnerup Strand (BGO).Total: 93 (47) Indsendere: 28 Observationer: 49 Lokaliteter: 20Største obs i efteråret regnet fra august (≥2 fugle):Fornæs (1 obs af 3 fugle): 9/9 2 N + 1 S (HAC,EHØ).Århus Havn, Gallohaven, Risskov Strand og EgåMarina (4-20/9 i alt 24 fugle): 16/9 7 (SSL), 17/9 6fou (RDN,RSN,MO), 18/9 3 (SSL), 19/9 4 (RDN), 20/92 (AWM,APN) og 23/9 2 (AHM). Issehoved (7/9-20/9 i alt 11 fugle): 7/9 2 fou SV (MWH) og 16/9 7SV (MWH). Øer/Hassensøre (12/9-27/9 i alt 6 fugle):12/9 1 V + 2 rst (RAM). Sletterhage (18/9-29/9 ialt 5 fugle): 28/9 3 NØ (KO). Sødringholm Strand(21/9-9/11 i alt 6 fugle): 21/9 3 mørke fou(TBR,LTP). Gjerrild Nordstrand (1 obs af 2 fugle):23/9 2 Ø (HAC).Et meget bemærkelsesværdigt indlandsfund: 16/9 1ad lys rst Egå Engsø (KNP). Denne dag sås ogsåmange kjover ved kysterne pga. kraftigt blæsevejr.De sidste fugle forsvinder i oktober/november:5/10 1 1K SSV (ind i fjorden), 12/10 1 mørk N og9/11 1 mørk S alle Sødringholm Strand (LTP).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 2 1 4 10 66 2 1 -Lille Kjove Stercorarius longicaudus 05680Hele 5 fugle i 2007 er en god revanche i forhold tilsidste års nul, og vi skal helt tilbage til 1991 for athave en total af denne størrelse. I september gårder et stort træk af hovedsageligt 1K fugle igennemDanmark med op til 17 fugle på visse sjællandskelokaliteter, og det mærkes også i det østjyske område.Gengangere blandt fuglene den 16/9 kan ikkeudelukkes.

More magazines by this user
Similar magazines