Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Kjover, Måger 53Årets observationer: 9/9 1 1K mellemform N Fornæs(HAC,EHØ) og 16/9 1 1K mørk SV Øer/Hassensøre(KO) + 2 SV Issehoved (MWH) + 1 1K S ÅrhusHavn (SSL).Storkjove Stercorarius skua 05690Kjover, MågerOgså et godt år til Storkjoven med 11 fugle. Et enkeltfund fra februar falder lidt uden for det normaleforekomstmønster, men er dog set før i området.Tidsangivelser tyder på, at fuglene fra 16/9 er forskellige,men SSL noterer dog, at fuglene den dagtilsyneladende havde svært ved at finde ud af bugten,så dobbeltgængere kan ikke udelukkes.Årets obs: 3/2 1 Ø Bønnerup Strand (BGO), 15/9 1 SSødringholm Strand (LTP), 16/9 1 S Egåens udløb ihavet (APN) + 1 rst derpå S Gallohaven, RisskovStrand (SSL) + 1 S Århus Havn (SSL), 17/9 1 1K fouGallohaven, Risskov Strand (RDN,RSN,MO), 24/9 1S Kysing Næs (SFP), 28/9 1 SV Sletterhage (KO),12/10 2 N og 9/11 1 N begge obs SødringholmStrand (LTP).Kjove sp. Stercorarius sp. 057097 fund af 11 fugle i efteråret.Årets obs: 3/9 2 N Havknude (HOF), 6/9 1 S EbeltoftVig/Sandhagen (RAM), 16/9 3 S samt 17/9 1fou Gallohaven, Risskov Strand (SSL,RDN,MON,RSN), 18/9 2 fou Århus Havn (SSL), 1 1K mørk SKysing Næs og 12/10 2 trk Fornæs (JPL,JKL).Måger i Østjylland 2007Der indtastes mange optællinger af mågeflokke, fraalle områder af Østjylland. Det er usikkert, i hvorhøj grad det er de samme måger, der opholder sig ihavne, søer og på markerne, eller om der dagligtsker udskiftninger i flokkene. Der er som følge deraf(og i lighed med tidligere år) ikke foretaget frasorteringaf gengangere udover oplagte dobbeltindtastninger.Sorthovedet Måge Larus melanocephalus 05750 DATSY-artÅrets enlige fund udgøres af en langtidsstationær2K-fugl på Århus Havn. Den opdages 11/10 af SRW,og ses regelmæssigt af mange observatører i områdetindtil årsskiftet (og frem til 17/2 2008). På trodsaf at arten ser ud til at være i fremgang i landet somhelhed (DATSY), ser den ikke ud til at være blevetmere almindelig i Østjylland.Dværgmåge Larus minutus 05780Årets forekomst udgøres af nogle få vinterfund frakysterne, samt en række forårs-, sommer-, og efterårsfundhovedsageligt fra engsøerne. Forekomstener dermed i store træk identisk med sidste årsforekomst.Forårets første er 2/4 1 2K Brabrand Sø (SSK,BGO)og herefter 25/4 2 ad Vorup Engsø (LTP).Forekomsten kan opsummeres som følger:Brabrand Sø: 2/4 1 2K, 20/5 2 2K, 14/8 1-2 1K, 16/85 1K samt 18/8 2 1K (LLH,SSK,ALM,JSC,BGO).Vorup Engsø: 25/4 2 ad (LTP), 26/4 1 ad (BKR), 29/41 ad (APR), 14-24/7 1 2K (TBR,ARA,MKH,MHP) samt16/8 1 1K (BKR).Egå Engsø: 14/5 2 2K + 1 3K (SSL,RSN), 15/5-26/5 22K (mange inds.), 5/6 1 2K + 1 3K (ALM), 5/7 1 ad(HLL), 6/7 2 ad (BGO), 18-19/8 1 1K (SSL,MHH).Årslev Engsø: 3/7 9 ad + 3 2K V (MJH), 14/8 3 1K(MJH), 19/8 3 1K (HLL) samt 29/8 1 (LLH).Fornæs: 28/8 1 1K rst (FNI) samt 30/10 4 ad S (HLL).Skanderborg Sø: 1/9 1 og 6/9 2 1K rst (begge JTL).Eskeplet: 18/9 1 1K S (HLL).Årets vinterfund er: 12/1 3-4 ad Gallohaven (RDN),14/1 2 Søby Rev (JOP) samt 4/12 1 1K fou Egå Engsø(BGO).

More magazines by this user
Similar magazines