Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Terner 59Fjord-/Havterne Sterna hirundo/S. paradisaea 0615931 obs af 484 fugle på 21 lokaliteter i perioden15/4-12/10. Heraf en blandet ynglekoloni ved Treskelbakkeholm,hvor der findes 115 reder med æg(120-130 ynglepar), og mindst 30 af disse har karaktereraf Fjordterne, men der ses kun få af denne arti luften. Ifølge PLA er der derfor ingen tvivl om, atbegge arter yngler på øen.Største obs eksklusiv ynglefugle (≥20): 1/7 27Lerdrup Bugt (OJE), 22/7 40 trk Fornæs (AR) og29/7 26 S Gallohaven, Risskov Strand (RDN).Havterne Sterna paradisaea 06160Et flot rekordår med lige over 2900 fugle, og såledesigen klart over 10-årsgennemsnittet. Årstotalende seneste fire år har ligget stabilt omkring 2700-2900 fugle. Ynglebestanden er dog ikke så høj somfor ca. 10 år siden, men der gemmer sig også noglepar ved Treskelbakkeholm.Ankomst til ret normal tid: 13/4 1 Lerdrup Bugt(DSA), 14/4 1 Mellempoldene (LTP) + 2 AmstrupRed (JG).Yngel i alt 190-265 par fra 13 lokaliteter: 32-45 parAlrø Poller (JG), 75-125 par Mellempoldene (LTP),40-50 par Vrinners Strand (JPL,JKL), 5 par Hjortholm(MWH), 7 par Brokold (MWH), 1 par Barnekold(MWH), 25 par Kyholm (MWH), 1 par Kolderne(MWH), 1 par Draget, Besser Rev (MWH), 1 parAlbuen, Besser Rev (MWH), 1 par Hevring Strand(JBP), 2 par Langør (MWH) og 0-2 par Hjelm (PLA).Største obs inkl. ynglefuglene (≥75): OvergårdsDige: 4/5 150 fou (LTP). Alrø Poller: 6/5 75 og 20/580 (begge JG). Mellempoldene: 23/5 200, 25/5 250,5/6 250, 1/7 100 og 25/7 150 (LTP,TBR). SødringholmStrand: 30/6 75 (LTP). Vrinners Strand ogstenrev: 14/6 85 (JPL,JKL).Trækket i 2. halvår er ret beskedent med 246 fugle iperioden 20/7-5/8 fordelt på 7 lokaliteter: 14/7 65trk Egå Engsø (RSN), 22/7 32 trk Fornæs (AR), 30/724 S Sødringholm Strand (LTP), 4/8 31 V Eskeplet(HLL) og 5/8 27 V Årslev Engsø (HLL).De sidste fugle forlader området til normal tid: 15-16/9 1 1K SV/fou Ahl sommerhusområde (KUC) + 11K Egå Engsø (KNP), 18/9 1 ad S Eskeplet (HLL) og19/9 1 juv fou Ebeltoft Vig (RAM).Total: 2901 (1695) Indsendere: 37 Observationer: 168 Lokaliteter: 57JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 129 1258 733 738 94 9 - - -Dværgterne Sterna albifrons 06240Et fint år, som ligger over 10-årsgennemsnittet. Detser dog stadig lidt skidt ud på ynglefronten, idet derkun er meldinger om yngel fra to lokaliteter, ogingen steder med held. Helt uhørt registreres derslet ikke nogen ungfugle i lokalafdelingens område i2007, ikke engang på trækket! Flere obs fra Anholttyder på en lille koloni derovre, men der ikkeindrapporteret yngel derfra.

More magazines by this user
Similar magazines