Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

60 Terner, AlkefugleYngel: 6 par Mellempoldene (LTP) og 1 par VrinnersStrand og stenrev (JPL,JKL).Første obs en smule senere end set gennem desidste ti år: 30/4 1 Gjerrild Nordstrand (JSC) og 4/51 fou Overgårds Dige (LTP) + 2 Eskeplet (LTP,TBR).Største obs (≥10): Anholt: 13/5 12 fou, 26/6 11 fouog 7/7 14 fou (alle FSV). Eskeplet: 8/7 16 ad fou(HLL), 27/7 21 ad rst (lokalitetsrekord) (LTP) og 29/718 ad rst (HLL). Mellempoldene: 5/6 12 (LTP).Total: 175 (135) Indsendere: 11 Observationer: 39 Lokaliteter: 14Indlandsobs: Årslev Engsø: 22/7 2 ad rst (Per MøllerMadsen). Vorup Engsø: 9/7 1 ad fou og 16/8 1 adfou (begge BKR).Sidste obs: 16/8 1 ad fou Vorup Enge/Engsø (BKR),19/8 1 Anholt (FSV) og 24/8 3 ad of UdbyhøjNord/Vasehuse (LTP).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 1 25 57 87 5 - - - -Sortterne Chlidonias niger 06270 DATSY-art22-23 fugle i 2007 falder fint i tråd med 10-årsgennemsnittet, men er dog klart lavere end denflotte forekomst i 2006. Områdets fine engsøer ståratter for hovedparten af fuglene, men de er (heldigvis!)også godt dækket. Enkelte fugle er dog muligvisgengangere, men obs fra bl.a. Egå Engsø viservia alderssammensætningen, at der sker udskiftningi fuglene fra dag til dag. Bemærk den tidligeforekomst af en ungfugl, som givetvis stammer frabestanden i Vejlerne eller Vest Stadil Fjord.Alle obs nævnes: 19/5 1 fou sdr Brabrand Sø (SSK),26/5 1 ad fou Egå Engsø (SSL,LKH), 4/7 1 1K VorupEnge/Engsø (OEH), 13-14/8 1 1K fou vestenden,Brabrand Sø (HLL,ALM), 14/8 1 ad odr fou derpå VÅrslev Engsø (HLL,MJH,ALM), 15/8 1 1K Egå Engsø(SSL), 16/8 1 1K fou Vorup Enge/Engsø (BKR,LTP)samt 1 ad + 1 1K Mørke Kær (FNI), 16/8 2 1Kvestenden, Brabrand Sø (SSK), 16/8 2 ad + 1 1Ksamt 17/8 1 ad + 2 1K Egå Engsø (SSL,RSN,HLL),18/8 1 1K fou vestenden, Brabrand Sø (LLH), 18-19/8 1 1K Årslev Engsø (JEL,HLL), 6/9 1 1K SkanderborgSø (JTL) og 13/9 1 1K fou Årslev Engsø(LLH).Hvidvinget Terne Chlidonias leucopterus 06280Hele 2 fund af 3 fugle udgør 6. og 7. fund i DOF-Østjyllands område af en total på nu 24-25 fugle.Begge fund er fra samme dag og hænger sammenmed et mindre influx af arten. Bemærkelsesværdigtses samme dag yderligere 3 fugle ved Horsens Nørrestrandlige syd for DOF Østjyllands område. De tofugle fra Egå Engsø ses af rigtigt mange, idet enPlettet Mudderklire sås i området dagen før.Årets obs: 19/5 2 ad sdr fou Egå Engsø (HLL,SSL,BGO,SSK,TBR,HPI,CHØ,KSØ,HKA,EDY,KWS) og 19/51 ad sdr fou Brabrand Sø (SSK,HLL,FLU).Lomvie Uria aalge 06340Terner, AlkefugleEt ret dårligt år for Lomvien, hvor forårstrækket gikhelt i vasken, og årstotalen kun bliver reddet af lidtefterårsfugle, der som sædvanligt er fra Fornæs.1. halvår: Blot 13 fugle, hvor de største obs er 12/13 trk Fornæs (JPL) og 15/6 3 trk Gallohaven (RDN).2. halvår: Langt flere end i 1. halvår, men stadig ikkemange. I perioden 21/7-11/11 ses 30 trækkendefugle, flest 3/11 13 trk Fornæs (GGU). De resterendeobservationer er spredte rastende fugle fra bl.a.Århus Havn, Gallohaven, Sletterhage og GjerrildNordstrand.Total: 103 (169) Indsendere: 30 Observationer: 44 Lokaliteter: 19JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC6 1 - 3 - 3 1 4 25 34 26 -

More magazines by this user
Similar magazines