Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Duer, Gøge, Slørugler, Ugler 63Turteldue Streptopelia turtur 06870Duer, Gøge, Slørugler, UglerDer er indkommet 5 obs af i alt 2 fugle: 10/5 1 fotodokumenteretGrimhøj, Århus (MO,JBA,APR,CSS)og 20/5 1 rst Gjerrild Nordstrand (HAC). Om fuglenfra Gjerrild beretter HAC: ”Sang et par minutter isommerhuskvarteret og fløj derefter vestpå.”Gøg Cuculus canorus 07240Ved en koordineret sangfugleoptælling i BjerregravMose er der igen rapporteret et stort antal Gøge,2/6 38 fugle, heraf 32 kukkende (BKR m.fl.)! Detskønnes, at der i mosen findes 38 ynglepar.Total: 706Første fugle ses tidligt, 24/4 1 Løgten/Skødstrup(ABL). En tidligere obs kræves nærmere dokumenteretinden videre omtale i rapporten.Årets sidste ses 18/8 1 Årslev Engsø (JEL,LLH).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 14 414 247 26 5 - - - -Slørugle Tyto alba 07350 DATSY-artAtter et magert år med en obs af en enkelt fugl.Ynglebestanden i lokalafdelingens område er ifølgeDATSY blot på ét enkelt par, hvilket skal ses i forholdtil en landsbestand på 326 par! Husk, at artener DATSY-art så lokalkoordinator PHJ (eller KlausDichmann, som er landskoordinator) hører gernefra jer, hvis I har obs af arten.Stor Hornugle Bubo bubo 07440 DATSY-artEfter at have toppet med en bestand på 10 par og 2enlige fugle i 2006, går det atter tilbage for arten. I2007 er der således kun 4 par og 5 enlige fugle ifølgeDATSY. Af disse får de tre af parrene otte unger,hvilket er meget fint. Der er oplysninger om enringmærket unge. Den mærkede fugl genmeldes 2måneder senere fra Randers – desværre død.Landsbestanden er stabil med omkring 33-34 par,men er ifølge artskoordinatoren nok reelt mindst50 par, da arten ikke er optimalt dækket alle steder.Husk at indrapportere arten til DATSY-koordinatoren!Spurveugle Glaucidium passerinum 07510 SU-artEn fugl ses og høres af flere observatører over etpar dage i marts måned. Observationen er endnuikke forelagt SU.Der sker ikke videre omtale her i rapporten, førfundet er godkendt af SU.Kirkeugle Athene noctua 07570 DATSY-artStatus for Kirkeugle er i 2007 på 5 sikre par og 2enlige fugle. Der er dog mulighed for, at yderligere2-3 par skal lægges til dette tal, da ikke alle kendtelokaliteter er besøgt (iflg. DATSY). Husk at sendeobs ind til DATSY-koordinatoren.Natugle Strix aluco 07610Et rigtigt flot år med mange Natugler i de østjyskeskove. Det er især registreret mange tudende fugleog pibende unger. Vi står dermed med det bedsteår i over 15 år. Husk at anvende adfærdskoderne

More magazines by this user
Similar magazines