Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Natravne, Sejlere, Isfugle, Biædere, Hærfugle, Spætter 65Natravn Caprimulgus europaeus 07780Først en lille bøn fra skribenten: For bedre at kunnevurdere antallet af fugle, navnlig på de større lokaliteter,vil det være en stor hjælp, hvis I beskriver inotatfeltet i DOFbasen, præcis hvor på lokalitetenarten er registreret.I år er arten i perioden 20/5-3/9, registreret på 11lokaliteter, heraf syngende på de 8. Renset for demest oplagte gengangere, er der set/hørt mindst 21forskellige fugle.Natravne, Sejlere, Isfugle, Biædere, Hærfugle, SpætterVrads Sande: 20/5 1 + 17/6 1 + 22/6 3 + 23/6 2(AWM,HP,JHME), Hevring Hede: 25/5 1 + 31/5 1 +9/6 2 (JBP), Store Hjøllund Plantage: 27/5 3 + 1/6 4+ 2/6 2 + 17/6 3 (FNI,JLY,AWM,JBA,HP), BredlundPlantage: 27/5 2 (JLY,FNI), Børgelund Plantage: 1/61 + 16/6 1 (AWM,HP), Anholt: 4-7/6 3 + 25/6 2(FSV), Gludsted Plantage: 9/6 2 (HST), SødringholmSkov: 18/6 1 + 23/6 1 (CSS,LTP), Vorup Engsø: 23/71 (APR), Bølling Sø: 23/8 1 (NK-N) og GlatvedStrand: 3/9 1 (Stig Mortensen via HOF).Mursejler Apus apus 07950Der er 354 poster i DOFbasen, og arten er set i perioden28/4 3 fou Vorup Engsø (BKR,LTP) til 27/9 1Randers (EVL).Største obs: 27/6 1500 fou Egå Engsø (ALM) og18/7 1400 fou Vorup Engsø (AR).Isfugl Alcedo atthis 08310Yngel: 1 par på flg. lokaliteter: Ørnsø (SFP), Kulsø(AWM), Ildal Bæk (EBJ), Skals Å, Birkemose (TBR),Mossø (JTL), Giber Å v. Beder (ESØ) samt 0-1 parBjerregrav Mose (TBR).Øvrige obs (≥3): 13/1 3 Thorsø v. Silkeborg (HST),13/5 3 Brassø (PGH), 1/7 3 Årslev Engsø (HLL), 5/74 Mossø (JTL), 14/7 3 + 19/8 3 + 2/11 3 Vorup Engsø(TBR,BKR,LTP), 2/10 3 Funder Å (SFP), 13/10 5Alling Å Gl. Estrup-Allingåbro (LPJ) og 11/11 3Lystrup Å Kulsø-Salten Å (MIK).Nævnes skal også 11/11 2 rmk Lystrup Å Kulsø-Salten Å (MIK,Mathias Anker).Total: 280 Indsendere: 77 Observationer: 329 Lokaliteter: 97JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC30 12 22 15 17 9 26 18 21 51 40 19Biæder Merops apiaster 08400Arten er for 6. år i træk set i DOF-Østjyllands område:26/4 2 trk Gjerrild Nordstrand (AR), fuglene ernoteret som ”trækkende øst langs klitrækken, rimeligthøjt og ivrigt kaldende.”Hærfugl Upupa epops 08460Et fund i år, der desværre drejer sig om en andenhåndsoplysning,som først kom frem flere dageefter fundet. Årets fund er: 24/4 1 rst Jeksen (RobertAmby via PLA). Fuglen ses på 7-10 m afstandkl. ca. 16 ved et lager beliggende Gl. Randersvej 42,Jeksen, 8362 Hørning.Vendehals Jynx torquilla 08480Et ganske flot år for Vendehals med op mod 13individer, hvoraf enkelte dog teoretisk kan væregengangere. Med tilførslen af især Kompedal Plantagetil området kan vi dog også forvente en stigningi antallet af observationer.Alle obs nævnes: Lidt senere ankomst end sidste årmed første 2/5 1 Anholt (FSV), dernæst 4/5 1 Overgårdsmarker (LTP) og 1 Skramsø Plantage (KO),5/5 1 sy Kompedal Plantage (STA), 7/5 1 sy Brabrand(JTL), 11/5 og 13/5 1 Anholt (HLa), 26/5 1 sy

More magazines by this user
Similar magazines