Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

66 SpætterAnsø Enge (BD) og første halvår afsluttes med 31/51 Børgelund Plantage (HST). Et fint efterår skydes igang med 23/8 1 Moesgård Strand (HBØ) og højdepunktetnås 24/8 3 Øer/Hassensøre (KO). Endvidereen sen fugl 2/10 1 rst Anholt (MLU).Total:13 (10) Indsendere: 9 Observationer: 11 Lokaliteter: 8JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 8 - - 4 - 1 - -Grønspætte Picus viridis 08560 SpætterEt meget flot år for arten. Enten er rutscheturenstoppet, eller også har den megen fokus og omtalemedført øget rapporteringsrate. Under alle omstændighedergodt at se, at der fortsat findes endel rundt omkring, dog er det nordlige Djurslandsamt Odder-området meget tyndt besat. Desudenforeligger en usædvanlig iagttagelse fra Samsø, ogdet skulle kun være 4. fund herfra, 9/9 1 Hesselholm(LEB).Yngel: 4 par fra 4 lokaliteter, samt mindst 19 forskelligelokaliteter med i alt op mod 26 territoriehævdende/syngendefugle, flest 3/3 3 nær BryrupLangsø (AWM).Alle øvrige obs over 1 nævnes: 2/2 2 RosenholmSkov (LPJ), 14/2 2 Langå Egeskov (OEH), 2/3 2 FussingøSkov (LM), 11/3 2 Moesgård Strand (ALM),26/3 2 Balle/Hoed (flere datoer) (KBI), 30/3 2Granslev Å (LN), 4/4 2 Årslev Engsø (HLL), 7/4 2Skærbæk Plantage (PGH) og 2 Sødringholm Skov(LTP), 3/5 2 Gjern Å (KWS), 26/6 2 Ildal Skov (ErikBalle), 22/9 2 Gjerrild Nordstrand (HAC) og 18/11 2Fjeld Skov (LPJ).Total: 192 (151) Indsendere: 56 Observationer: 175 Lokaliteter: 81JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC5 17 50 47 19 13 7 16 9 2 5 2Sortspætte Dryocopus martius 08630Spætterne har tilsyneladende haft det godt i 2007,da næsten alle arter har været hyppigere meldt endi de seneste 10 år; således også Sortspætte, dermed en årstotal på 169 fugle ligger langt over gennemsnittet.Der er indberettet 17-20 par fra fra 16 lokaliteter,flest Silkeborg Vesterskov 2-3 ynglepar (SFP).Alle obs af mere end 1 fugl nævnes: 27/1 2 SaltenLangsø (CGL) – husk nu at indtaste spætter underden pågældende skov, i stedet for fra en sø! 13/2 3Løndal Skov (AWM), 18/2 3 Velling Skov (AWM),3/3 2 Kompedal Plantage (FRO), 14/3 2 FunderKrat (JRP), 16/3 2 Silkeborg Vesterskov (SFP), 21/32 Ryom Skov (ABU), 26/3 2 Silkeborg Østerskov(SSL), 31/3 2 Gjerrild Nordstrand (LPJ), 12/4 2 AnsøMølle (SDy), 22/4 2 Ildal Skov (JML), 13/5 2 Skærbækdalen(JDK), 19/5 2 Toholt Skov (SUKA), 16/112 Løvenholm Skov og 2 Fjeld Skov (begge LPJ) samt30/12 2 Pøt Mølle (KTR).Total: 169 (115) Indsendere: 51 Observationer: 144 Lokaliteter: 67JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC11 20 29 23 18 6 6 6 13 14 11 12Stor Flagspætte Dendrocopos major 08760Et flot år for Stor Flagspætte med hele 876 meldtefugle, hvilket er dobbelt så mange som sidste år!7-9 ynglepar fordelt på 5 lokaliteter: 2-4 parFajstrup Nederskov (JØP), 2 par Bjerregrav Mose(TBR), 1 par hhv. Brattingsborg Skov (MWH), HøverFredskov og Galten Nederskov (begge JEL). Der erindrapporteret yderligere 68 territoriehævdende/-syngende fugle fra i alt 36 lokaliteter.Alle observationer >3: 2/2 4 Rosenholm Skov (LPJ),13/2 7 Sødringholm Skov (LTP), 4/3 10 BrattingsborgSkov (MWH), 29/3 14 Moesgård Storskov(KWS), 29/4 4 Sandmark Skov (LPJ), 3/5 4 Lisbjerg

More magazines by this user
Similar magazines