Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Spætter, Lærker 67Skov (KEH), 21/5 5 Løvenholm Skov (LPJ), 5/6 4Storring Præstegårdskov (JEL), 9/6 8 FajstrupNederskov (JØP), 2/10 6 Katholm Skov (HOF),19/10 4 Stubbe Sø (MI), 2/11 4 Eldrup Skov (LPJ) og18/11 8 Fjeld Skov (LPJ).Derudover skal flg. trækobs fremhæves: 15/4 1 SDragsmur (JSC), 18/7 3 TF Fornæs (AR) og 14/10 4 SStrandkær/Molslaboratoriet (DD).Total: 876 (479) Indsendere: 84 Observationer: 578 Lokaliteter: 225JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC58 132 159 102 71 58 25 37 46 92 53 43Lille Flagspætte Dendrocopos minor 08870Ingen observationer i 2007, og arten er såledesmuligvis helt væk fra området.Spætter, LærkerHedelærke Lullula arborea 09740Med en årstotal på 89 fugle skal vi tilbage til 2005med 106 fugle og 1996 med 154 fugle for at findeen større årstotal, men vi har også indberetningerfra 37 lokaliteter, som er det højeste antal lokaliteteri rapportens historie. Antallet af indsendere ogobservationer er også det højeste i rapportens historie,og det betyder, at der er mange dobbeltobs,som er blevet frasorteret.Ynglepar: 1 par Børglum Plt (HST). Derudover 21syngende fugle på 16 lokaliteter i perioden 10/3-9/7, flest (lok.max >2): 10/3 3 sy Korupsø (APN).Forår: Første obs: 8/3 1 N Moesgård Strand (HLL).Herefter ses Hedelærken flere steder på Østdjurslandog i Midtjylland. Træk: 27 trækkende i perioden8/3-27/5, flest (lok.max >2): GjerrildNordstrand 14 trk/8 obs i perioden 10/3-11/4, flest29/3 5 Ø (DD) og 11/3 5 N Moesgård Strand (GGU).Efterår: Træk: 21 trk i perioden 9/7-2/11, flest(lok.max >1): 3/10 2 trkf Sletterhage (JPL), 7/10 2 SSilkeborg (SFP) og 13/10 2 trk Vesterløkker (MWH).Sidste obs: 15/10 1 S Grimhøj (HBØ), 20/10 1 SRanders (JTL) og 2/11 1 V Hinnerup (APN).Total: 89 (59) Indsendere: 32 Observationer: 90 Lokaliteter: 37JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 41 10 6 11 3 - 15 14 1 -Sanglærke Alauda arvensis 09760Sanglærken har udvist en signifikant tilbagegang iperioden 1976-2007, dog med en midlertidig stabiliseringefter stor tilbagegang i starten af periodenog nu igen i det sidste tiår (Heldbjerg og Eriksen2008). Der er pæne stigninger af indrapporteringerigen i år og det ses tydeligt af, at antallet af DOFbasensbrugere er stigende, men det kniber med atregistrere ynglepar, selv om der er nok af dem.Herudover er der foretaget en kraftig udtynding afdobbeltobservationer.Ynglepar: 22-30 indrapporterede ynglepar på 2lokaliteter, 7-10 par Mellempoldene (LTP) og 15-20par Alrø Poldkrog (JG). Herudover er der 551 syngendefugle på 135 lokaliteter i perioden 28/1-2/8,flest (lok.max >18): 12/3 20 sy Norsminde Fjord(SAR), 22/4 20 sy Årslev Engsø (KWS), 4/5 25 sySødringkær (TBR) og 25/5 20 sy SødringholmStrand (TBR).Forår: Træk: 2186 trækkende i perioden 29/1-15/4,

More magazines by this user
Similar magazines