Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

5DYR I ØSTJYLLAND 2007Art Obs Lok Periode Art Obs Lok PeriodePattedyr Lækat 7 6 16/3-1/10Pindsvin 23 17 28/3-27/10 Brud 3 3 12/5-12/8Muldvarp 13 10 1/1-1/12 Odder 6 6 26/4-18/11Alm. Spidsmus 8 5 16/3-18/8 Spættet Sæl 49 22 2/1-30/12Dværgspidsmus 1 1 18/8 Marsvin 59 32 5/1-21/12Vandspidsmus 1 1 21/5 Krondyr 16 15 1/3-21/12Brunflagermus 7 5 24/3-17/6 Dådyr 13 8 21/1-13/11Sydflagermus 1 1 13/5 Sika 6 5 15/1-25/11Skimmelflagermus 2 1 30/10-29/11 Rådyr 218 129 1/1-31/12Dværgflagermus 3 3 9/5-19/5 PadderDamflagermus 1 1 5/9 Lille Vandsalamander 6 4 2/3-13/5Hare 108 71 27/1-27/11 Stor Vandsalamander 3 3 9/4-9/6Egern 68 41 13/1-17/11 Skrubtudse 20 17 24/3-23/8Brun Rotte 2 2 6/2-17/6 Grønbroget Tudse 1 1 26/7Halsbåndmus 14 3 16/3-29/12 Løvfrø 12 7 14/4-20/7Dværgmus 2 2 16/3-12/10 Butsnudet Frø 31 21 24/3-17/10Mosegris 6 6 16/3-27/7 Spidssnudet Frø 4 3 27/3-14/4Markmus sp. 3 3 22/3-11/12 Grøn Frø 8 7 16/5-22/6Rødmus 12 8 16/3-4/11 KrybdyrRæv 71 55 21/1-30/12 Markfirben 8 7 16/4-7/10Grævling 19 18 1/2-15/11 Alm. Firben 13 13 1/4-2/10Husmår 5 4 2/1-14/7 Stålorm 13 11 25/4-6/11Skovmår 3 3 15/4-22/6 Snog 12 9 3/4-2/10Ilder 6 6 30/1-1/9 Hugorm 10 7 2/4-27/10Mink 3 3 30/3-16/8Tabel 1. Pattedyr, padder og krybdyr i Østjylland 2007. Antal poster i DOFbasen, antal lokaliteter og fundperiode.Tabellen indeholder kun obs fra DOFbasen.PattedyrFlest Alm. Spidsmus ses 11/5 4 Årslev Engsø (JEL). Dværgspidsmus 18/8 1 død Årslev Engsø (HST) og Vandspidsmus21/5 1 Mols Bjerge (FRO). Hele 5 arter af flagermus er registreret, hvilket er meget pænt: 11 Brunflagermusnoteres 14/4 ved skovene omkring Møgelbjerg (KO), 2 Sydflagermus ses/høres 13/5 Galten (JEL)mens 1 Skimmelflagermus registreres 30/10 + 29/11 Århus (Regentburgs Plads) (JLY). Flest Dværgflagermusses 19/5 min. 50 Brattingsborg Skov (MWH) hvor de holder til i gamle spættereder, og endelig Damflagermus5/9 2 Vorup Engsø (APR). Hare 29/4 15 Hjelm (BJS) er største obs, og nævnes skal også Rødmus 14/4 17Skrædermose i Fløjstrup Skov (JEL). Skovmår ses i år 15/4 1 død Hevring Mølle (JBP), 9/6 1 Gludsted Plantage(HST) og 22/6 1 død Lunden Skov v. Gl. Estrup (BRA). 14 Mink er mindst 14 for mange. 3 Odder 26/4 BjerregravMose (TBR) er nok et syn, vi er mange der gerne vil opleve. Et andet flot syn har været 35 Krondyr 11/5Løvenholm Gods (BST), og 29 Dådyr 21/1 + 24 25/1 Sandmark Skov, Løvenholm (begge LPJ) er også godkendt.Sika er noteret med 11/3 9 Lystskov v. Frijsenborg (JEL) og 25/11 9 Fajstrup Krat (JEL). 33 Rådyr 15/3 KalsehovedSkov (JEL) skal også lige nævnes. På hjemmesiden www.hvaler.dk er fundet flg obs af Alm. Delfin: 11/4 1 Sfor Hjelm Ø (Torsten Havemann), 29/5 1 mellem Horsens Fjordmunding og Endelave (Anne og Ernst Dyhre) og7/9 1 død Alrø (Lone Liboriussen). Desuden et fund af Hvidnæse 14/4 1 død Søby Rev, Hov (Martin Bom).

More magazines by this user
Similar magazines