Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

68 Lærker, Svalerkulminerer 17/2-12/3: Sødringholm Strand/Eskeplet:208 trk/4 obs i perioden 4/2-3/3, flest 18/2 77V (HLL). Gjerrild Nordstrand 444 trk/5 obs i perioden17/2-29/3, flest 18/2 220 trk (HAC). Feldballe174 trk/3 obs i perioden 22/2-8/3, flest 27/2 99 NØ(DD). Moesgård Strand 216 trk/6 obs i perioden3/3-12/3, flest 12/3 100 N (JTL). Samsø 198 trk/13obs i perioden 18/2-30/3, flest (lok.max >49) 22/260 S Ballen/Østerløkken (LEB). 27/2 191 N ÅrslevEngsø (HLL). Større rastende flokke (lok.max >180):28/2 200 fou Vinding Mark (AWM), 28/2 200 rstAlrø Strevelshoved (JGR), 1/3 200 rst Kragemosen(MWH), 1/3 210 Kolindsund, østlige del (EDY) og4/3 208 Eskeplet (HLL).Efterår: Træk: 631 trækkende i perioden 16/9-23/11, kulminerer 17/9-14/10: Øer/Hassensøre 55trk/7 obs i perioden 23/9-13/10, flest 23/9 14 V og13/10 14 SV (MDK,KO). Mols Hoved 50 trk/2 obs iperioden 17/9-14/10, flest 17/9 30 VSV (JPL,JKL).Sødringholm Strand/Eskeplet 171 trk/9 obs i perioden21/9-27/10, flest 22/9 29 S (HLL,LTP). GjerrildNordstrand 100 trk/2 obs i perioden 22-23/9, flest22/9 60 SV (HAC). Bryrup 80 trk/12 obs i perioden16/9-4/11, flest 21/9 35 VNV (AWM). 27/9 29 VÅrslev Engsø (HLL) og 2/10 27 S Havknude (HOF).Større rastende flokke (lok.max >40): 22/9 120 rstFornæs (HAC) og 6/10 292 rst Kolindsund (ABU).Total: 6778 (6780) Indsendere: 84 Observationer: 790 Lokaliteter: 240JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC92 2248 2541 300 288 179 130 53 595 654 98 49Bjerglærke Eremophila alpestris 09780Lærker, SvalerÅrstotalen er større end sidste års 20 fugle, menellers er der ikke observeret mere end 100 fugle pr.år siden 2000.1. halvår: På Århus Østhavn er der 1-2 fugle i perioden6/1-4/2 (SRW,RSN m.fl.) og ved SødringholmStrand er der 13/2 forgæves blevet søgt efter Bjerglærker,først 15/2 er der 15 of ved Eskeplet og 25/245 rst ved Demstrup Vase (begge LTP), her kan dervære tale om gengangere.2. halvår: På Anholt er der 7/10 4 fou, 11/10 5 of og17/10 3 rst (FSV,MLU) og ved Eskeplet er der 4/1117 rst og 10/11 5 of (HLL,LTP).Total: 69 (124) Indsendere: 7 Observationer: 11 Lokaliteter: 4JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2 46 - - - - - - - 5 17 -Digesvale Riparia riparia 09810Der er indberettet 4 ynglekolonier med 168-197par. Herudover er der indberetninger fra 5 lokalitetermed ynglefugle, men der er ingen oplysninger,om der er ynglepar på disse lokaliteter.Ynglepar: Birkesig Råstofgrav 48 par (AS), StjærGrusgrav 25-30 par (PLA), Skiffard Grusgrav 20-44par (ABU) og Hornslet Grusgrav 75 par (FNI).1. halvår: Første obs: 12/4 1 of Laven Stationsby(JML) herefter flere obs. Træk: 21 trk/9 obs i perioden15/4-18/5, største obs 15/4 5 NØ GjerrildBy/Marshøj (GGU). Større rastende flokke (lok.max>40): 7/5 150 Gjerrild Klint (RSN), 11/5 200 rst ÅrslevEngsø (TBR), 19/5 50 rst Egå Engsø (TBR) ogTotal: 9423 (7173) Indsendere: 59 Observationer: 396 Lokaliteter: 7727/5 50 fou Stubbe Sø (PLA).2. halvår: Træk: 530 trækkende i perioden 18/7-23/9, kulminerer 24/8-15/9, største obs (lok.max>24): Sødringholm Strand/Eskeplet: 315 trk/14 obsi perioden 27/7-22/9, flest 15/9 200 trk (TN).Øer/Hassensøre: 72 trk/4 obs i perioden 24/8-23/9,flest 24/8 55 SV (KO). 18/7 50 trk Fornæs (AR) og31/8 50 S Glatved Strand (FNI). Større rastendeflokke (lok.max >100): 17/7 300 Mossø, østenden,16/8 2500 fou Vorup Enge (BKR), 25/8 200 Issehoved(JEL) og 30/8 200 Draget Besser Rev (MWH).Sidste obs: 23/9 1 SV Øer/Hassensøre (DD) og 23/91 rst Egå Engsø (FNI).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 129 1061 310 1212 5339 1372 - - -

More magazines by this user
Similar magazines