Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Svaler 69Landsvale Hirundo rustica 09920 SvalerDen 11/2 er der 1 rastende Landsvale i Karlby påNordøstdjursland, som overvintrer i en stald. Derforeligger ingen oplysninger om, hvorvidt den haroverlevet. Årstotalen er faldet lidt i forhold til sidsteår, som var et rekordår, men niveauet er stadigthøjt, og aktiviteten er også stigende blandt observatørerne.Ynglepar: 54-62 par på 3 lokaliteter, Hjelm 12-15par (PLA,UBM), 40-45 par Øster Bjerregrav (BKR).1. halvår: Første obs: 9/4 1 Årslev Engsø (HLL), 10/41 N Kragemosen (MWH) og 10/4 1 Århus Nord(FBC). Træk: 1235 trækkende i perioden 10/4-25/5,kulminerer i maj. Sødringholm Strand/Eskeplet/-Mellempoldene: 487 trk/7 obs i perioden 14/4-25/5, flest 25/5 300 trk Sødringholm Strand (TBR).Gjerrild Nordstrand: 555 trk/11 obs i perioden11/4-19/5, flest 18/5 300 V (HAC,JSC). Samsø: 91trk/12 obs i perioden 10/4-25/5, flest 12/5 28 NIssehoved (MWH). Desuden 22/4 29 V + 7 S + 1 ØGåsehage (RAM) og 6/5 35 N Dragsmur (SSL). Træktil nat: 25/4 250 rst-nat Bjerregrav Mose (TBR).Større rastende flokke (lok.max ≥500): 10/5 500 rstVorup Engsø (TBR), 15/5 2000 fou Årslev Engsø(BN) og 27/5 1700 fou Stubbe Sø (PLA).2. halvår: Træk: 15.421 trækkende i perioden 25/7-14/10, kulminerer ult. sep-ult. okt. Skelhøje Bakker:308 trk/3 obs i perioden 11/9-25/9, flest 11/9 225 S(RAM). Øer/Hassensøre: 7621 trk/9 obs i perioden24/8-22/10, flest 23/9 4000 SV (MWH). Sletterhage:403 trk/5 obs i perioden 31/8-14/10, flest 9/9250 trk (JPL,JKL). Anholt: 74 trk/5 obs i perioden27/9-14/10, flest 27/9 25 trk (FSV). SødringholmStrand/Eskeplet: 2128 trk/22 obs i perioden 25/7-5/10, flest 24/8 650 SV (LTP). Samsø: 259 trk/14obs i perioden 1/8-3/10, flest 16/9 70 S Issehoved(MWH). Bryrup: 281 trk/8 obs i perioden 22/8-25/9, flest 22/9 56 SV (AWM). Desuden 31/8 200 SGlatved Strand (FNI), 4/9 322 S Gallohaven (RDN),18/9 150 indtrk Århus Havn (SSL), 21/9 550 V GjerrildNordstrand (HAC) og 22/9 450 S Ålsrode (HOF).Træk til overnatning: 18/8 5000 trk-nat Ørnsø(SFP). Større rastende flokke (lok.max >530): 30/7600 fou Sødringholm Strand (LTP), 9/9 600 rst Ryomgård(ABU) og 4/10 700 fou Vorup Engsø (BKR).Sidste obs: 14/10 1 of Stubbe Sø, 14/10 2 trkf Sletterhage(begge AS), 14/10 1 trk Anholt (FSV) og27/10 3 fou Eskeplet (HLL).Total: 43.825 (32.946) Indsendere: 119 Observationer: 773 Lokaliteter: 255JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- 1 - 1861 8830 1485 2039 12.048 16.390 1171 - -Rødrygget Svale Cecropis daurica 09950Hele 2 fugle. 26/4 observeres en fouragerendeRødrygget Svale ved Gjerrild Nordstrand (AR). Fuglenses sammen med en landsvale, og dereftertrækker den sandsynligvis ud. I perioden 9/5-15/5opholder en fugl sig ved Årslev Engsø. Fuglen findesaf HST, og ses derefter af en mængde observatører,der rejser til Århus fra nær og fjern.Rødrygget Svale er tre gange tidligere observeret idet gamle Århus Amt: 3/7 1986 1 Femmøller, 22/51989 1 Gjerrild og 25/4 1996 1 Svostrup Bro.Bysvale Delichon urbica 10010Årstotalen er den højeste i rapportens historie, selvom der er foretaget en reduktion af oplagte gengangere,men det skal bemærkes, at der er stigningeraf indsendere på 50 %, observationer på 60 %og lokaliteter på 47 %, så den reelle stigning er muligvisikke til stede, men skyldes et højere aktivitetsniveaufra bl.a. flere lokaliteter. Ligeledes harder også været en større aktivitet ved registreringaf ynglekolonier.Ynglepar: 473-495 par på 10 lokaliteter, flest(lok.max >16): 60 par Glatved/Limbjerg Kalkbrud,23 par Ryomgård (begge ABU), 43 par FussingøGods (BKR), 40-47 par Øster Bjerregrav (BKR), 246-254 par Kalø Gods (PLA) og 27-30 par StoreVorbjerg (PLA).1. halvår: Første obs: 12/4 1 V Gjerrild Nordstrand(HAC), 15/4 4 trk Anholt (FSV), 3 fou Øster Bjerregravog 1 fou Vinning-Gjandrup (begge BKR) samt

More magazines by this user
Similar magazines