Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

70 Vipstjerterflere obs i Gjerrildområdet. Træk: 827 trk i perioden12/4-23/5, kulminerer 18/5 550 V og 19/5 250 VGjerrild Nordstrand (begge HAC). Herudover 28trk/10 obs. Større rastende flokke (lok.max >100):10/5 250 rst Vorup Enge (TBR), 15/5 500 fou ÅrslevEngsø (BN), 27/5 200 fou Stubbe Sø (PLA), 27/5 200fou Julsø (BEJ) og 28/6 200 fou Egå Enge (SAR).2. halvår: Træk: 3478 trækkende i perioden 25/7-23/9, kulminerer 31/8-15/9. Sødringholm Strand/-Eskeplet: 1361 trk/13 obs i perioden 25/7-22/9,flest 15/9 1000 trk Sødringholm Strand (TN).Samsø: 309 trk/5 obs i perioden 1/8-16/9, flest31/8 150 S og 12/9 150 S begge Ballen (MWH).Øvrige større trækobs (lok.max >50): 26/8 110 trkØer/Hassensøre (JSC), 31/8 1200 S Glatved Strand(FNI), 4/9 94 S Gallohaven (RDN), 9/9 100 trk Sletterhage(JPL,JKL) og 22/9 150 S Ålsrode (HOF). Størrerastende flokke (lok.max >150): 8/8 300 fou Ålsrode(HOF), 18/8 200 fou Sødringholm Strand(LTP), 25/8 400 Bølling Sø (GGU), 30/8 200 DragetBesser Rev (MWH) og 7/9 220 rst Fussingø Gods(MHH). Sidste obs: 25/9 55 Alrø By, 25/9 20 Amstrupsamt 25/9 5 Åkær Gods (alle NH) og 7/10 1fou Sletterhage (LBO).Total: 12.555 (6560) Indsendere: 79 Observationer: 396 Lokaliteter: 147JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 26 2817 840 1319 4418 3034 1 - -Storpiber Anthus richardi 10020 VipstjerterDen 5/10 observeres en overflyvende Storpiber påAnholt (MLU). Sidst arten blev observeret i voresområde var i 2004.Markpiber Anthus campestris 10050Der er tre observationer af en syngende Markpiberpå Anholt i perioden 13/5-8/6 (CO,FSV,HLa). SidstMarkpiberen blev observeret i Østjylland var i 2005.Skovpiber Anthus trivialis 10090På trods af større aktivitet er årstotalen igen nedepå et normalt niveau uden indberetninger af ynglepar,men med rekordmange syngende fugle.Ynglepar: Der er indberettet 117 syngende fugle på53 lokaliteter, flest (lok.max >5): 11/5 7 sy BøllingSø (HST), 25/5 21 sy Skramsø Plantage (KO) og 1/79 sy Sødringholm Skov (LTP).Total: 820 (967) Indsendere: 44 Observationer: 182 Lokaliteter: 901. halvår: Første obs: 14/4 1 SØ SødringholmStrand (LTP), 14/4 4 Ø Gjerrild Nordstrand (HAC)og 15/4 set på flere lokaliteter. Træk: 414 trækkendei perioden 14/4-18/5, flest (lok.max >5): GjerrildNordstrand: 339 trk/8 obs i perioden 14/4-18/5,flest 26/4 165 trk (AR). Issehoved: 33 trk/3 obs iperioden 24/4-26/4, flest 26/4 15 trk (MWH). Herudover13/5 30 NØ Anholt (HLa). Større rastendeflokke (lok.max >7): 16/4 25 Åmøllen (TN), 28/4 8rst Issehoved (MWH) og 13/5 10 rst Anholt (HLa).2. halvår: Træk: 130 trk i perioden 8/8-23/9: Øer/-Hassenøre 33 trk/4 obs i perioden 26/8-23/9, flest23/9 14 V (DD). Strandkær/Molslaboratoriet: 12trk/4 obs i perioden 26/8-27/9, flest 26/8 6 SV (DD).Bryrup: 23 trk/10 obs i perioden 8/8-22/9, flest 9/95 SV (AWM). Herudover (lok.max >5): 20/8 8 SHjortholm (MWH), 29/8 33 S Gallohaven (RDN) og19/9 7 SV Feldballe (KO). Sidste obs: 22/9 2 SV Bryrup(AWM), 23/9 14 V Øer/Hassensøre (DD) og2/10 1 rst Katholm Skov (HOF).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 362 212 51 25 101 68 1 -

More magazines by this user
Similar magazines