Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Vipstjerter 71Engpiber Anthus pratensis 10110Årstotalen er faldet en del til trods for, at der er enstigning i antallet indsendere, lokaliteter og observationer– sidstnævnte det højeste i rapportenshistorie, men dette medfører også, at det har væretnødvendigt at frasortere dobbeltobservationer.Ynglepar: 20-23 par på 4 lokaliteter. 1 par StjærGrusgrav (PLA), 12-15 par Mellempoldene, RandersFjord (LTP), 5 par Alrø Poldkrog (JG) og 2 parFårbjerg (PLA). Herudover er der 87 syngende fuglepå 44 lokaliteter, flest (lok.max >4): 24/3 5 sy AlbuenBesser Rev (MWH), 6/4 5 sy Fornæs (CSS), 13/66 sy Ajstrup Bugt (LTP) og 1/7 5 sy SødringholmStrand (LTP).1. halvår: Træk: 1603 trækkende i perioden 7/2-8/5kulminerer 15/4-30/4, flest (lok.max >5): Dragsmur:292 trk/4 obs i perioden 25/3-6/5, flest 15/4 154 N(JSC). Gjerrild Nordstrand: 772 trk/8 obs i perioden10/3-8/5, flest 15/4 140 Ø (GGU,HAC). Issehoved:35 trk/5 obs i perioden 26/3-7/4, flest 30/3 12 trk(MWH). 3/3 19 trk Sødringholm Strand (LTP), 13/415 N Feldballe (DD), 15/4 40 N Klæbjærg (DD), 15/4400 NØ Gjerrild By/Marshøj (GGU) og 16/4 12 trkVorup Enge (BKR). Større rastende flokke (lok.max>50): 13/4 80 rst Sangstrup Klint (HAC), 28/4 75 rstTotal: 7755 (13.243) Indsendere: 70 Observationer: 586 Lokaliteter: 151Langdal, Samsø (MWH), 28/4 175 rst Issehoved(MWH) og 1/5 60 rst Vorup Enge (BKR).2. halvår: Træk: 2933 trækkende i perioden 24/8-23/11 kulminerer 22/9-2/10, flest (lok.max >15):Ebeltoft Halvøen: 309 trk/8 obs i perioden 25/8-25/9, flest 23/9 200 SV Skelhøje Bakker (DD,RAM).Strandkær: 51 trk/3 obs i perioden 9/9-14/10, flest14/10 24 S (DD). Ålsrode: 683 trk/3 obs i perioden26/9-3/10, flest 26/9 600 VSV (HOF). Anholt: 690trk/3 obs i perioden 28/9-2/10, flest 28/9 420 trk(FSV). Sødringholm Strand/Eskeplet: 461 trk/7 obsi perioden 24/8-26/9, flest 22/9 160 S SødringholmStrand (CSS). Bryrup: 21 trk/6 obs i perioden 11/9-3/10, flest 24/9 12 S (AWM). Gallohaven: 26 trk/3obs i perioden 4/9-13/0, flest 3/10 14 S (HBØ).Grimhøj: 133 trk/3 obs i perioden 1/10-15/10, flest2/10 110 S (HBØ). 17/9 60 VSV Mols Hoved (JPL,JKL), 23/9 200 SV Gjerrild Nordstrand (HAC), 24/928 indtrk Fornæs (HLL), 2/10 70 S Havknude (HOF),14/10 92 trk Alrø Egehoved (JSC). Større rastendeflokke (lok.max >50): 12/9 75 rst Issehoved (MWH),27/9 380 fou Anholt (FSV) og 6/10 110 rst SødringholmStrand (TBR).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC120 107 356 2234 266 105 114 121 2673 1504 104 51Rødstrubet Piber Anthus cervinus 10120Efter et år uden Rødstrubet Piber er der i år 2 obs af3 fugle. 4/5 2 rst Gjerrild Nordstrand (HAC) og 14/51 fotodokumenteret Egå Engsø (SSL,RSN). Arten ergennem en længere periode gået tilbage i Skandinavienog er efterhånden meget fåtalligt forekommendei landet, hvorfor der opfordres til så vidtmuligt at dokumentere eventuelle fremtidige fundaf arten i vores lokalområde.Skærpiber Anthus petrosus 10135Ynglepar: Der er ikke indberettet nogen ynglepar,men derimod 2 fugle med føde i næbbet den 9/8ved Sangstrup Klint.1. halvår: Træk: 3/3 1 NØ Sødringholm Strand(LTP), 16/3 7 trk Fornæs (AR), 29/3 2 Ø GjerrildNordstrand (DD,LLH) og 30/4 1 trk Gjerrild Nordstrand(JSC). Større rastende flokke (lok.max >6):7/1 19 rst Århus Østhavn (SSL) og 24/1 20 fou GrenaaStrand (JPL,JKL). Sidste obs: 13/4 3 rstSangstrup Klint (HAC), 14/4 1 Tangkrogen (JEL) og30/4 1 trk Gjerrild Nordstrand (JSC).2. halvår: Første obs: 9/8 2 Sangstrup Klint (HAC),7/9 1 rst Fornæs (FNI) og 13/9 1 rst Ebeltoft Færgehavn(KO). Træk: 20 trk i perioden 22/9-4/11,flest (lok.max >2): 2/10 1 N + 3 S Havknude (HOF),8/10 3 trkf Gallohaven (RSN) og 14/10 5 trk AlrøEgehoved (JSC). Større rastende flokke (lok.max>8): 28/10 14 rst Fornæs (JSC), 3/12 10 rst KaløSlotshalvø (DD), 6/12 15 rst Århus Østhavn (RSN,EDY) og 16/12 13 rst Sødringholm Strand (LTP).

More magazines by this user
Similar magazines