Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

72 VipstjerterTotal: 511 (522) Indsendere: 53 Observationer: 210 Lokaliteter: 54JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC86 36 41 6 - - - 2 13 126 102 99Bjergpiber Anthus spinoletta 10140Det er det bedste år antalsmæssigt og aktivitetsmæssigti rapportens historie. Der er foretaget enkraftig frasortering af oplagte gengangere. Tabellenindeholder lokalitetsmax.1. halvår: Brabrand Sø/Årslev Engsø: 13 obs af 15fugle i perioden 24/1-19/2. Århus Havn: 6 obs af 1fugl i perioden 4/1-4/2. 24/1 1 Egå Engsø (HLL), 4/23 Norsminde Fjord (KEH), 11/2 1 rst SødringholmTotal: 35 (11) Indsendere: 28 Observationer: 67 Lokaliteter: 13Strand (CSS) og 18/2 2 rst Draget, Besser Rev(MWH). Sidste obs: 19/2 2 rst Brabrand Sø (SSK).2. halvår: Første obs: 27/10 1 rst Væth Enge (LTP),30/10 1 Norsminde havn og 1 Norsminde Fjord(SSL,RSN). Egå Engsø: 14 obs i perioden 2/1-30/12,flest 18/11 6 rst (RSN). Årslev Engsø: 1 rst 12/11-26/12. Århus Østhavn: 1 rst i perioden 17/11-2/12.Sødringholm Strand: 18/11 1 rst h (CSS).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC9 22 - - - - - - - 2 9 5Gul Vipstjert Motacilla flava 10170 / M.f. flava 10171 / M.f. thunbergi 10173Under en håndfuld ynglepar er rapporteret af voreshjemlige race, men der er flere obs i yngletiden fraegnede lokaliteter. Et ret behersket træk observeretbåde forår og efterår.1. halvår: Første obs er en af de lidt tidlige, 15/4 1of Klæbjerg, Helgenæs (DD). Dernæst 21/4 1 TjærbyEnge (NJJ). Der er indsendt oplysninger om kun79 trækkende fugle i perioden 25/4-27/5. Størsteobs i foråret 13/5 30 rst Anholt (HLa), 16/5 28 NDragsmur (DD) og 28/5 34 rst Anholt (CO). Flest afTotal: 1250 Indsendere: 57 Observationer: 273 Lokaliteter: 691) Total 2) Ubestemt race 3) Alm. Gul Vipstjert 4) Nordlig Gul Vipstjertden nordlige race, M. f. thunbergi, ses 18/5 65 EgåEngsø (HLL).2. halvår: Der er oplysninger om 129 trk i perioden19/8-22/9, flest 24/8 32 SV Øer/Hassensøre (KO)og samme dag 33 SV Stubbe Sø (PLA). Øvrige størreobs 25/8 70 Kragemosen (JEL). Sidste ses 22/9 1 SEskeplet (LTP,HLL) og 1 S Bryrup (AWM). En senobservation i oktober kræver videre dokumentationfør omtale i rapporten.JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - - - 34 604 128 65 356 61 - - -2 - - - 22 335 30 38 346 60 - - -3 - - - 9 139 98 27 10 1 - - -4 - - - 3 130 - - - - - - -Gulhovedet Gul Vipstjert Motacilla flava flavissima/lutea 10172Et fund 29/4 1 Sødringkær/Under Bakken (LTP).Observatøren beretter: ”Første fund af racen vedSødring. I hestefold ved NV-hjørnet af skoven. Megetsamarbejdsvillig - og meget pædagogisk gik påsamme stykke eng både en alm. og nordlig gul viphan. Den gulhovede ville dog ikke have noget medde andre at gøre. Den jagede tværtimod på et tidspunktrundt med thunbergi.Bjergvipstjert Motacilla cinerea 10190Kun en håndfuld ynglefund rapporteret, men detmå skyldes manglende eftersøgning. Årstotalen på352 er til gengæld pæn nok. Flere gode trækobs ogstørre vinteriagttagelser.

More magazines by this user
Similar magazines