Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Vipstjerter, Silkehaler 731. halvår: Der er indsendt obs af 47 trækkende fuglei perioden 8/3-13/5, flest 29/3 5 Ø, 30/3 12 trk og31/3 6 Ø alle Gjerrild Nordstrand (DD,AR,SDy).2. halvår: Der ses 41 trækkende fugle i perioden1/9-31/10. En længere observationsrække på Anholtfra oktober måned af overflyvende fugle antagesat være trækkende fugle. Flest ses 4/10 9 og6/10 8 Anholt (MLU).Vinterfund: Største obs 13/1 9 rst, som sædvanligfra Funder Å i det midtjyske søhøjland (EDY).Total: 352 Indsendere: 73 Observationer: 250 Lokaliteter: 88JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC26 8 90 45 18 13 11 9 16 81 34 12Hvid Vipstjert Motacilla alba 10200Observationer i alle årets måneder. Sølle 9 yngleparrapporteret, og det er jo alt for få.1. halvår: Første udover nedenstående vinterobs er6/3 1 Tåstrup, Århus (EO). 8/2 foreligger 6 obs, ogherefter vælter det ind med vipstjerter. Trækket ermeget behersket med 324 trækkende fugle i perioden9/3-28/4, flest 15/4 96 N Dragsmur (JSC).2. halvår: 1197 trk i perioden 19/8-15/10, flest 12/9212 V og 23/9 105 trk Øer/Hassensøre (RAM,DD)Total: 5948 Indsendere: 108 Observationer: 854 Lokaliteter: 261Vipstjerter, Silkehalersamt 26/9 246 S Eskeplet (HLL). Efterårets sidstenoteres 10/11 1 Odder (SDy) og samme dag 1 SEskeplet (LTP).Vinterfund: 1/1 1 og 8/2 1 Egå Engsø (JW,LPJ),17/1-3/2 1 Årslev Engsø (CBS,LLH,ALM,HLL), 27/1 1Udbyhøj nord (LTP). Desuden op til 4 fugle i indendørsgartneri, Skibbyvej 40, Brabrand i perioden5/2-1/3 (RSN). Fra december 27/12 1 1K ÅrhusØsthavn (RSN).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC3 5 485 1002 484 494 555 819 1792 294 4 1Sortrygget Hvid Vipstjert Motacilla alba yarrellii 10202På niveau med sidste år med mindst 4 fugle. Derrapporteres endda et hybridpar med tre unger. Enhan Sortrygget Hvid Vipstjert ses 3/6 fodre unger irede ved vestlige færgehoved, Ebeltoft Færgehavn(KO). Ses ligeledes 11/8 med 3-4 store unger, hvorafén viste visse karakterer som sortrygget. Det er iøvrigt andet år i træk med et ynglende hybridpar pålokaliteten.Øvrige obs: 9/4 1 Anholt (FSV), 16/4-26/4 1 hanSilkeborg sydby ved DMU (HST,SSL,RSN,EDY) og19/4 1 Egå Engsø (AWM) samt 4/5 1 ad han sammested (RSN).Silkehale Bombycilla garrulus 10480Et pænt år og selvom efteråret 2006 ikke bød på dehelt store tal, ses der mange i foråret 2007.1. halvår: Større flokke (>250): 3/1 800 Tangkrogen,Århus (IZN), denne meget store flok ses her de næstedage frem til 6/1 dog i gradvist aftagende antal(SSL,RDN,ST,PGH), 5/1 250 + 13/1 250 Århus Østhavn(NAA,ST), 8/1 250 Grenå (UBM), 8/1 440Skejby (EDY), 12/1 400 Brabrand (HLL), 12/1 250Thors Mølle (IZN), 25/1 250 Brabrand (AHO), 15/2350 Alstrup, Samsø (MWH), 16/2 250 Balle/Hoed(KBI), 16/3 250 Feldballe (RAM). Forårets sidste25/4 6 Ø Gjerrild Nordstrand (DD).2. halvår: Efterårets første: 13/10 2 rst Ballen/Østerløkken(MWH) og i dagene herefter sesden mange steder i små antal. Den første store flok13/11 160 SV Ugelbølle (RDN). Andre større flokke(>200): 20/11 200 of + 26/11 250 of Ryomgård(RAM,UBM), 6/12 250 Brabrand Nord (KEE), 6/12350 fou Fornæs (JPL,JKL), 9/12 200 of Århus Nord(FBC), 15/12 250 fou Besser/Silleballe (MWH) og28/12 250 rst Botanisk Have (KES).

More magazines by this user
Similar magazines