Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

74 Vandstære, GærdesmutterTotal: 18.953 (12.823) Indsendere: 102 Observationer: 526 Lokaliteter: 1541) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 7706 2549 695 73 - - - - - 267 2871 47922 800 350 250 15 - - - - - 27 250 350Vandstær Cinclus cinclus 10500 DATSY-artÅrets forekomst er ualmindelig svag, den mindste imands minde. Især første halvårs forekomst ersparsom. Der er ingen ynglefund eller noget derbare tyder derpå.1. halvårs forekomst er som skrevet ringe, hvilketmanglen på store forekomster også viser: 13/1 5Funder Å (EDY) er eneste tal over 2! De få Vandstærebemærkes af flere observatører, og der er usædvanligtmange 0-indtastninger. F.eks. kan det nævnesat EDY 19/1 går hele strækningen langs Århus Åfra Gammel Harlev Mølle op til Hørning, med kun 2Vandstære som resultat. Godt nok skriver EDY, atoptællingen ikke var grundig, men ”i gamle dagekunne man på gode dage nemt tælle over 15 fugleVandstære, Gærdesmutterher”. En medvirkende årsag til det lave antal erudover manglende ringmærkningstal nok lavereaktivitet med optællinger af Vandstær, som EDYplejer at stå for en stor del af. De sidste i foråret er20/3 1 Giber Å (FF) og 23/3 1 Lystrup Å (JEL).Efterårets første dukker som sædvanlig op i efterårsferien:13/10 1 Havmølle Å (AS) og 18/10 1Skovmøllen, Giber Å (SAR). Forekomsten ser nogetmere normal ud, bl.a. takket være en god indsats afMIK med nettene. De største tal er 11/11 i alt 7Lystrup Å (4 fou + 3 rmk) (MIK), 18/11 i alt 4 rmkOdder Å (MIK) – heraf 2 med norsk ring fra StavangerMuseum, 24/11 3 Lyngbygårds Å (CHJ) og10/12 3 Lystrup Å (AWM).Total: 38 første halvår og 61 andet halvår (sum af månedsmax pr. lokalitet) Indsendere: 43 Observationer: 127 Lokaliteter: 37JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC22 13 3 - - - - - - 6 42 13Månedsfordeling (sum af lokalitetsmax pr. måned)Gærdesmutte Troglodytes troglodytes 10660Mængden af indrapporteringer er i år mere endfordoblet, hvilket betyder, at antallet af syngende/ynglendefugle også er steget betragteligt. Derer foretaget en frasortering af oplagte gengangere,og der er regnet med lokalitetsmaksima i månedsfordelingen.

More magazines by this user
Similar magazines