Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Jernspurve, Drosselfugle 75Ynglepar: Der er 442 syngende/ynglende fugle på128 lokaliteter i perioden 1/4-15/7, flest (lok.max>13): 7/4 18 sy Sødringholm Skov (LTP), 1/5 23 syVallum Sø (ABU), 6/5 16 sy Brabrand Sø (GGU) og12/5 30 sy Bjerregrav Mose (CSS).1. halvår: Større rastende flokke (lok.max >9): 25/310 rst Fussingø Gods (APR), 27/3 11 Årslev Engsø(HLL) og 16/4 10 Århus Å mellem Brabrand Sø og 3broer (KTS).2. halvår: Større rastende flokke (lok.max >9): 25/817 rst Bryrup (AWM) og 15/10 10 fou Gallohaven(RDN). Større vinterobs: 30/11 11 rst, 12/12 10 rstog 20/12 11 rst alle Årslev Engsø (HLL).Total: 1487 (657) Indsendere: 79 Observationer: 910 Lokaliteter: 266JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC77 122 224 235 274 130 53 48 43 124 86 71Jernspurv Prunella modularis 10840Jernspurve, DrosselfugleDer er foretaget en frasortering af oplagte gengangere,og der er regnet med lokalitetsmaksima i månedsfordelingen.Ynglepar: Der er indberettet 58 syngende/ynglendefugle på 39 lokaliteter i perioden 15/4-27/6, flest(lok.max >2): 2/5 5 sy Bjerregrav Mose (BKR) og19/5 5 sy Hjelm (PLA,UBM,ABL,HSØ).Forår: 133 trækkende fugle i perioden 8/3-15/4,kulminerer ult. marts, flest (lok.max >9): 25/3 14 NDragsmur (JSC), 29/3 10 Ø Anholt (FSV), 29/3 22 ØGjerrild Nordstrand (DD,LLH) og 30/3 13 N Issehoved(MWH). Større rastende flokke: 30/3 8 ÅrslevEngsø (HLL), 1/4 11 Dragsmur (JSC) og 3/4 7 rstKatholm Skov (HOF).Efterår: 68 trækkende fugle i perioden 4/9-15/10,kulminerer ult. september, flest (lok.max >3): 23/929 trk Øer/Hassensøre (DD) og 28/9 11 trk Anholt(FSV). Større rastende flokke (lok.max >6): 1/10 12rst Grimhøj (HBØ), 2/10 12 rst Katholm Skov (HOF)og 2/10 210 Anholt (MLU).Total: 964 (686) Indsendere: 71 Observationer: 407 Lokaliteter: 125JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC8 17 230 143 35 27 8 5 159 311 17 4Rødhals Erithacus rubecula 10990Årets høje antal skyldtes dels en højere aktivitet ogdels nogle meget store observationer på Anholt.Der er foretaget en frasortering af oplagte gengangere,og der er regnet med lokalitetsmaksima i månedsfordelingen.Ynglepar: Der er indsendt 155 syngende/ynglendefugle på 48 lokaliteter i perioden 18/4-19/7, flest(lok.max >6): 22/4 8 sy Rosenholm Skov (ABU), 1/59 sy Vallum Sø (ABU), 6/5 10 sy Brabrand Sø (GG)og 18/6 13 sy Skørring Overskov (JLY).1. halvår: Største obs (lok.max >15): 30/3 30 rstØsterhede (MWH), 30/3 50 rst Issehoved (MWH),12/4 23 sy Ansø Mølle/Møllegård (SDY), 14/4 80rst Gjerrild Nordstrand (HAC) og 15/4 500 rst Anholt(FSV).2. halvår: Største obs: (lok.max >15): 2/10 22 rstØer/Hassensøre (KO), 2/10 180 Anholt (MLU), 3/1020 rst Gallohaven (HBØ) og 29/10 20 rst Gudenåparken(LTP). Træk: 28/9 15 trk Anholt (FSV).Total: 2080 (912) Indsendere: 75 Observationer: 627 Lokaliteter: 198JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC28 54 482 790 105 69 22 21 44 348 85 32Nattergal Luscinia luscinia 11030Der er en meget stor indberetning fra IBA BjerregravMose på 116 syngende Nattergale, men det erinkl. dellokaliteterne for IBA’en. Ved sammentællingerneer der anvendt lokalitetsmaksima.

More magazines by this user
Similar magazines