Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

76 DrosselfugleYnglepar: Der er indberettet 472 syngende/-ynglende fugle på 113 lokaliteter i perioden 23/4-11/7, kulminerer ult. maj-med. juni, flest (lok.max>9): 22/5 15 sy Mørke Kær (HPE), 22/5 10 sy TodbjergMose (FF), 2/6 116 sy IBA Bjerregrav Moseinkl. 29 sy Rejstrup Enge + 12 sy Østerkær mellemNørbæk og Fårup (BKR,TBR,CSS) samt 9/6 10 syTåstrup Mose (RSN).Første obs: 26/4 1 sy Vesborg Fyr (APN) og 28/4 1sy Bjerregrav Mose (CSS). En tidligere observationkræves yderligere dokumenteret før omtale i rapporten.Sidste observation: 23/6 1 sy Damsbro Mose (APN),23/6 2 sy Langå (OEH) og 11/7 1 sy Bjerregrav Mose(OEH).Total: 591 (379) Indsendere: 67 Observationer: 256 Lokaliteter: 122JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 2 239 349 1 - - - - -Husrødstjert Phoenicurus ochruros 11210 DrosselfugleMed 127 fugle efter frasortering af gengangere ertotalen mere end dobbelt så høj som sidste år. Tallenei tabellen er månedsmaksima per lokalitet.Der indberettes 6 ynglepar, alle nævnes: 1 par BørgelundPlantage (HST), 3 par Århus Havn (FF) og 2par Viby (SOT). Desuden høres der syngende fuglepå yderligere 16 lokaliteter.Total: 127 Indsendere: 38 Observationer: 104 Lokaliteter: 311. halvår: Den første fugl observeres den 26/3 1 syPindstrup (ABL).2. halvår: En større flok rastende fugle indberettes:2/11 9 rst Århus Østhavn (RSN). Sidste obs i efteråret:18/11 2 rst Århus Østhavn (THM).Vinterobs: 4/12 1 han Tangkrogen (FF) og 14/12-31/12 1-2 rst Århus Havn/Østhavn (RSN,AWM).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 1 12 19 22 19 12 9 18 11 4Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 11220Der indberettes 4-6 ynglepar, alle nævnes: 2-4 parRyomgård (ABU), 1 par Lisbjerg (FF) og 1-2 parStubbe Sø, FVF’s reservat (PLA). På yderligere 60lokaliteter høres 96 syngende fugle, flest (lok.max≥5): 18/5 8 sy Gjerrild Nordstrand (HAC), 29/5 og31/5 5 sy Bryrup (AWM).Total: 290 Indsendere: 55 Observationer: 187 Lokaliteter: 1001. halvår: De første fugle observeres 14/4 1 han rstØsterhede, Samsø (MWH), 21/4 1 sy Hornslet (FNI)og samme dag 1 sy Sølyst, Brabrand (AHO). En størreobs indberettes 13/5 30 rst Anholt (HLa).2. halvår: Den største obs er 26/8 50 fou Anholt(FSV). Sidste obs: 2/10 1 rst Øer/Hassensøre (KO)og 4/10 1 1K han ringmærket Anholt (MLU).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 38 120 39 9 67 15 2 - -Bynkefugl Saxicola rubetra 11370Der indberettes 8 ynglepar i IBA Bjerregrav Mose(TBR) samt 10 ynglefugle på yderligere 3 lokaliteter.Der høres mindst 26 syngende fugle på i alt 18 lokaliteter,flest (lok.max >2): 11/5 5 sy Rejstrup Enge(TBR) og 19/6 3 sy Dalbyneder Kær (CSS).1. halvår: De første fugle observeres 23/4 2 Stjærny grusgrav (JEL), 24/4 1 han rst Kragemosen,Samsø (MWH) og 25/4 3 rst Løgager (JPR). Størreobservationer (lok.max >11): 4/5 15 rst GjerrrildNordstrand (HAC) og 13/5 50 rst Anholt (HLa).2. halvår: Større observationer (>6): 23/8 15 rstSkelhøje Bakker (RAM) og 24/8 100 Øer/Hassensøre(KO). Sidste obs: 11/9 2 rst Årslev Engsø (HBØ)og 17/9 1 rst Egå Engsø (SSL).

More magazines by this user
Similar magazines