Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Drosselfugle 77Total: 314 Indsendere: 44 Observationer: 109 Lokaliteter: 51JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 20 105 45 11 129 4 - - -Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata 11390Der er kun 4 observationer af min. 1 fugl: 30/4, 1/5og 1/6 1 sy Vrads Sande (AWM,JBA). Den 28/7 bliver1 ad han set igen Vrads Sande, måske sammenmed en 1K fugl, som desværre ikke kunne bestemmesmed sikkerhed (AWM). En juni-iagttagelse frausædvanlig lokalitet er indtastet uden kommentarerog beskrivelse, og omtales derfor ikke videre.Stenpikker Oenanthe oenanthe 11460Der er ingen indberetninger af ynglepar, men enobs af en adult han med to juvenile ved Glatvedmidt i juni måned tyder stærkt på yngel (JPL).1. halvår: De første fugle ankommer 12/4 2 rstNordsamsø (MWH), 13/4 2 rst Sangstrup Klint(HAC) og 14/4 1 han rst Udbyhøj Nord (LTP). Størsteobs (lok.max >10): 13/5 70 rst Anholt (HLa),Total: 508 Indsendere: 64 Observationer: 195 Lokaliteter: 9213/5 13 Årslev Engsø (HLL) og 20/5 22 rst GjerrildNordstrand (HAC).2. halvår: Største obs (lok.max ≥11): 24/8 45Øer/Hassensøre, 24/8 11 Ebeltoft Færgehavn(begge KO) og 26/8 20 rst Anholt (FSV). Årets sidstfugl ses 31/10 1 rst Anholt (FSV).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 38 178 3 1 116 63 9 - -Ringdrossel Turdus torquatus 11860Der er foretaget en kraftig frasortering af mulige ogoplagte gengangere.1. halvår: 43 obs i perioden 12/4-19/5, kulminerer13/4-30/4. Første obs: 12/4 1 han fou Ansø Mølle(SDY) og 13/4 3 trk Gjerrild Nordstrand (AR). Træk:19 trækkende i perioden 15/4-13/5, flest (lok.max>1): 13/4 10 trk Gjerrild By/Marshøj (AR) og 13/5 2trkf Anholt (HLa). Større rastende flokke (lok.max>4): 25/4 17 rst Issehoved (MWH), 26/4 12 rst GjerrildNordstrand (AR) og 30/4 9 fou Anholt (FSV).2. halvår: Alle nævnes: Øer/Hassensøre: 16/9 1 rst,23/9 1 rst + 1 trkf (alle DD). 6/10 1 rst Anholt(MLU), 6/10 1 rst Sødringholm Strand (TBR) og22/10 1 fou Brabrand Sø (LBO).Total: 68 (87) Indsendere: 26 Observationer: 55 Lokaliteter: 24JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 58 14 - - - 3 3 - -Solsort Turdus merula 11870Det er et fint år hvad observationer angår med næstenen fordobling af antal lokaliteter og mere enden fordobling af observationer. Årstotalen er denhøjeste i rapportens historie. Den hidtidige rekorder fra 1992 med 2802 fugle. Månedstotalen ersummen af lokalitetsmax.Ynglepar: Der er meldt 12-13 ynglepar på 3 lokaliteter,flest 10 par Ryomgård (ABU), og 429 syngendefugle i perioden 1/3-20/7 på 84 lokaliteter, flest(lok.max >8): 12/4 21 sy Ansø Mølle (SDY), 22/4 35sy Brabrand Sø (HST), 15/5 74 sy Spentrup (OEH),23/5 16 sy Bjerregrav Mose (TBR), 24/5 13 sy Ryomgård(UBM), 28/5 10 sy Vallum Sø (ABU), 31/511 sy Fussingø Skov (OEH), 2/6 14 sy Østerkær(TBR), 9/6 11 sy Århus Å, Brabrand Sø til 3-broer og18/6 21 sy Skørring Overskov (begge JLY).

More magazines by this user
Similar magazines