Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

78 Drosselfugle1. halvår: Største obs (lok.max >40): 4/1 80 fouStudstrup (RDN) og 20/3 50 fou Anholt (FSV).2. halvår: Største obs (lok.max >45): 5/10 250 rstAnholt (FSV) og 3/12 60 fou Gallohaven (RDN).Total: 3545 (1587) Indsendere: 83 Observationer: 1034 Lokaliteter: 314JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC580 469 295 256 381 289 92 62 57 593 192 279Sjagger Turdus pilaris 11980Der er ingen sommerobservationer. Alle mulige ogsandsynlige dobbeltobservationer er frasorteret.Herudover er der anvendt lokalitetsmax ved månedstotalerne.1. halvår: Træk: 2773 trækkende i perioden 22/1-26/4, kulminerer med. april, flest (lok.max >100):NØ-Djursland: 971 trk/4 obs i perioden 12/4-25/4,flest 15/4 600 NØ Gjerrild By/Marshøj (GGU). Issehoved:818 trk/11 obs i perioden 26/3-26/4, flest12/4 400 N (MWH). Bryrup: 323 trk/4 obs i perioden22/2-10/4, flest 10/4 150 N (AWM). 24/3 170NØ + 10 V Trustrup (ABU) og 30/3 150 N Ålsrode(HOF). Sidste obs: 15/5 1 Egå Engsø (HLY), 27/5 1fou Anholt (CO) og 8/6 1 rst Anholt (FSV).2. halvår: Første obs: 23/8 1 rst Ballen/Østerløkken(MWH), 13/9 1 rst Eskeplet (HLL) og 16/9 1 rst SødringholmStrand (LTP). Træk: 1545 trækkende iperioden 28/9-10/11, kulminerer med.-ult. oktober,flest (lok.max >50): Anholt: 565 trk/5 obs i perioden,flest 28/10 300 trk (FSV). Bryrup: 170 trk/11obs i perioden, flest 30/10 43 S og 31/10 43 (beggeAWM). 11/10 80 SV Gjessø (AWM), 28/10 118 SVEgå Engsø (LLH) og 31/10 170 SV Stjær (PLA).Total: 47.722 (41.623) Indsendere: 93 Observationer: 737 Lokaliteter: 286JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC12.224 5974 3677 5686 12 1 - 1 12 4964 8984 6187Sangdrossel Turdus philomelos 12000Der er i år sket en fordobling af observationerne afSangdrossel, som skyldtes et højt aktivitetsniveaublandt observatørerne. Der er anvendt lokalitetsmaxved månedstotalerne.Ynglepar: 316 syngende/ynglende fugle på 123lokaliteter, flest (lok.max >9): 12/4 12 sy Ansø Mølle(SDy), 23/4 20 sy Velling Skov (AWM), 6/5 12 syBrabrand Sø (GGU) og 18/6 12 sy Skørring Overskov(JLY).Forår: Træk: 1042 trk/7 obs i perioden 8/3-30/4,flest (lok.max >11): 15/4 1000 NØ Gjerrild By/-Marshøj (GGU). Større rastende flokke (lok.max>46): 15/4 1125 Gjerrild Nordstrand (HAC).Efterår: Træk: 557 trk/9 obs i perioden 21/9-24/10,flest (lok.max >72): 29/9 340 trk Anholt (FSV). Øvrigestørre flokke (lok.max >30): 6/10 46 of Anholt(MLU).Total: 3406 (1121) Indsendere: 74 Observationer: 496 Lokaliteter: 185JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC8 1 229 2382 99 67 16 10 388 203 1 2Vindrossel Turdus iliacus 12010Der er ingen sommerobservationer. Der er anvendtlokalitetsmax ved månedstotalerne.Forår: Større vinterforekomster (lok.max >75): 6/1100 fou Egå Engsø (HET), 25/1 120 of Brassø (PB).Træk: 737 trækkende i perioden 10/3-28/4, flest(lok.max >57): 7/4 100 NV Bryrup (AWM) og 15/4400 NØ Gjerrild By/Marshøj (GGU). Større rastendeflokke (lok.max >120): 16/3 200 fou Storring Præstegårdskov(JEL). Sidste obs: 28/4 3 N Issehoved(MWH), 2/5 1 sy Bjerregrav Mose (BKR) og 4/5 2 rstGjerrild Nordstrand (HAC).Efterår: Første obs: 19/9 4 SV Strandkær (DD), 19/9

More magazines by this user
Similar magazines