Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Drosselfugle, Sangere 792 SV Feldballe (KO) og 23/9 3 Ebeltoft Færgehavn(RAM). Træk: 920 trækkende i perioden 19/9-1/11kulminerer pri.-ult. oktober, flest (lok.max >87):2/10 134 trk Anholt (MLU), 10/10 120 SV Strandkær(HDH) og 15/10 108 S Grimhøj (HBØ). Størrerastende flokke (lok.max >112): 9/10 180 of Anholt(MLU), 20/10 138 rst Årslev Engsø (HLL) og 4/11140 Kasted-Geding Mose (MO).Total: 5703 (7713) Indsendere: 67 Observationer: 378 Lokaliteter: 144JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC914 269 919 1240 3 - - - 14 1537 541 266Misteldrossel Turdus viscivorus 12020Efter et kraftigt dyk i 2005 er Misteldroslen jævntkommet op over gennemsnitsniveauet igen.Ynglepar: Der er indberettet 2 ynglepar og 65 syngendefugle fra 49 lokaliteter.1. halvår: Træk: 731 trækkende i perioden 4/2-26/4kulminerer ult. marts, flest (lok.max >5): 27/3 139trk Gjerrild Nordstrand (AR).2. halvår: Træk: 71 trækkende i perioden 21/9-15/10, flest (lok.max >10): 3/10 14 trkf Sletterhage(JPL,JKL) og 13/10 11 trk Sødringholm Strand (TBR).Større rastende flokke, flest (lok.max >18): 25/8 55Salten Langsø (GGU).Total: 923 (825) Indsendere: 60 Observationer: 342 Lokaliteter: 142JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC35 38 266 164 55 28 61 63 57 105 34 17SangereDrosselfugle, SangereFor arterne af slægterne Locustella, Acrocephalus,Hippolais, Sylvia, Phylloscopus og Regulus er detkarakteristisk, at de synger intensivt under trækket.Under trækket nordpå kan ovennævnte fugle syngei dagevis, endda i ugevis så intensivt, at man nemtkan formode, at de er territoriehævdende elleretablerede ynglefugle. Det kan nemt føre til fejlfortolkningaf yngleforekomst eller bestandstæthed.Kendsgerningen, at trækket nordpå foregår i enlang periode, og at de uparrede hanners sang titafløser trækfuglenes sang næsten uden overgang,kan foregive ugelange tilstedeværelser af territorialehanner. For at konstatere sikre ynglepar, er detderfor vigtigt med andre kendetegn end sangen.(Glutz von Blotzheim og Bauer 1991).Græshoppesanger Locustella naevia 12360Totalantallet er steget med 34 % i forhold til sidsteår og ligger nu meget over tiårsgennemsnittet. Daantallet af indsendere er steget med 58 %, er dettvivlsomt, om Græshoppesangeren virkelig er ifremgang.Ynglebestanden i IBA’en Bjerregrav Mose vurderestil 15 par (TBR). Desuden meldes 3 ynglefugle påyderligere 2 lokaliteter. Der er indberetninger om87 syngende fugle på 49 lokaliteter, flest (lok.max>4): 11/5 7 sy Rejstrup Enge (TBR), 2/6 8 sy BjerregravMose (BKR), 9/6 5 sy Hornbæk Enge (LTP)samt 10/6 5 sy Brabrand Sø (RSN).Første obs: 15/4 1 Stubbe Sø (MI), 23/4 1 sy BjerregravMose (CSS) og 26/4 1 sy Vorup Enge (BKR).Den første observation er meget tidlig. Man skalhelt tilbage til 1989 for at finde en tidligere ankomstaf Græshoppesanger.Sidste obs: 5/8 1 sy Årslev Engsø (HLL), 6/8 1 syBrabrand Sø, vestende (KEH) og 11/8 1 rst HevringHede (FNI).Total: 129 (88) Indsendere: 54 Observationer: 181 Lokaliteter: 52JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 5 51 58 12 3 - - - -

More magazines by this user
Similar magazines