Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

82 SangereTotal: 1158 (710) Indsendere: 73 Observationer: 472 Lokaliteter: 181JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 30 659 248 125 62 33 1 - -Havesanger Sylvia borin 12760Som hos mange af de andre sangere resulterer detøgede antal indsendere i en stigning i lokaliteter ogdermed en stigning i totalen i forhold til 2006.Ynglebestanden i IBA’en Bjerregrav Mose vurderestil 39 par (TBR). Der er oplysninger om 260 syngendefugle på 100 lokaliteter, flest (lok.max >13): 18/515 sy Gjerrild Nordstrand (HAC) og 2/6 39 sy BjerregravMose (BKR).Total: 387 (212) Indsendere: 55 Observationer: 246 Lokaliteter: 115De første observationer er meget tidlige, og krævesyderligere dokumenteret før omtale i rapporten.Første til normal tid 25/4 1 sy Viby (GGU). 26/4 erder 3 iagttagelser.Sidste obs: 10/9 2 rst Ballen (MWH), 10/9 og 11/9 1fou Bryrup (AWM).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 11 196 127 40 6 4 - - -Munk Sylvia atricapilla 12770Der er indberetninger om 1-4 ynglepar på 3 lokaliteter.Desuden observeres 580 syngende fugle på172 lokaliteter, flest (lok.max >20): 30/4 31 sySkanderborg Sø (JTL) og 6/5 22 sy Brabrand Sø(GGU). Antallet af syngende fugle omfatter udoverynglefugle også trækfugle og uparrede hanner.Øvrige større obs (lok.max >9): 26/4 10 rst Issehoved(MWH), 27/4 50 og 13/5 30 rst Anholt (MLU,HLa) samt 29/4 10 Årslev Engsø (HLL).Vinterobs: Allerede i januar observeres mindst 8forskellige fugle: 2/1-25/1 max 3 fou Anholt (FSV),3/1 2 fou Risskov By (RDN), 3/1 1 han StudstrupTotal: 1000 (518) Indsendere: 88 Observationer: 556 Lokaliteter: 216(HLL) samt 15/1 og 27/1 1 han + 1 hun Viby (BEH). Ifebruar observeres mindst 13 Munke på 10 forskelligelokaliteter. I marts begynder Munkene alleredeat synge. De første ankommende trækfugle ersandsynligvis 12/4 1 han Gjerrild Nordstrand (EVL)samt flere observationer den 13/4.Sidste obs i efteråret: 17/10 1 hun fou Odder (DB)samt 17/10 2 rst og 22/10 1 fou Anholt (MLU,FSV).En vinterobs 25/12 1 han fou Viby (GGU).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC8 13 7 303 416 146 70 23 7 6 - 1Lundsanger Phylloscopus trochiloides 12930Lundsanger er meget sjælden i Østjylland. Der krævesderfor en høj grad af sikkerhed ved bestemmelsenaf denne art, dvs. at fuglene som regel bådeskal ses og høres særdeles godt, og endvidere skalobservationerne være veldokumenterede.På baggrund af ovenstående kriterier vil der derforikke ske videre omtale af to observationer, der i2007 er indtastet i DOFbasen fra det østjyske.Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus 12980Den sidste observation af en Fuglekongesanger idet daværende Århus Amt var i 1996. I år observeresder en Fuglekongesanger igen i Østjylland:13/10 1 rst Sødringholm Strand (TBR). Observatørenbeskriver oplevelsen sådan: ”Mens jeg kiggedepå et lille selskab af Fuglekonger og Gransangere,

More magazines by this user
Similar magazines