Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

84 Sangere, FluesnapperFørste obs alle 14/4, 1 sy Balle/Hoed (KBI), 3 HyllestedBjerge (MI) og 3 Årslev Engsø (SSK).Sidste obs: 2/10 1 rst Ålsrode (HOF) og 1 Anholt(MLU).Total: 1915 (1318) Indsendere: 72 Observationer: 409 Lokaliteter: 159JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 335 1025 136 21 343 50 5 - -Fuglekonge Regulus regulus 13140Sangere, FluesnapperDet øgede antal indsendere resulterer i en markantstigning af totalantallet samt antallet af lokaliteter,hvor fuglen observeres.Total: 1147 (818) Indsendere: 61 Observationer: 306 Lokaliteter: 137Der indberettes 1 ynglepar Bjerregrav Mose (TBR)og 132 syngende fugle på 50 lokaliteter, flest (>8):22/4 13 sy Rosenholm Skov (ABU), 28/4 12 sy RamtenSkov (JHK) og 1/5 11 sy Vallum Sø (ABU). Øvrigestørre obs: 1. halvår (>10): 16/1 11 rst Kolskov(PLA) og 3/5 12 Gjern Å Gjern-Gudenåen (KWS). 2.halvår (lok.max >50): 2/10 55 rst Øer (KO), 6/10 80rst Anholt (MLU) og 17/10 85 fou Silkeborg Nordskov(HST).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC97 89 99 99 60 35 22 15 63 441 47 80Rødtoppet Fuglekonge Regulus ignicapillus 13150Der er observeret 6 fugle på 6 lokaliteter, alle nævnes:27/4 1 Anholt (MLU), 27/5-19/7 1 sy KatholmSkov (AR), 7/6-21/6 1 sy Moesgård Storskov (RSNm.fl.), 16/6 1 rst Glatved Strand (LPJ), 9/10 1 fouBotanisk Have (BGO) og 10/11 1 fou Sælvig Havn(MWH).Grå Fluesnapper Muscicapa striata 13350Totalantallet er let faldende, mens antallet af lokaliteterer det samme som i sidste år.Ynglepar: 0-1 par Allingåbro (FNI), desuden 13 ynglefuglepå 4 lokaliteter og 3 syngende fugle på yderligere2 lokaliteter, flest (>1): 22/5 2 sy UniversitetsparkenÅrhus (KO).Total: 131 (100) Indsendere: 29 Observationer: 58 Lokaliteter: 40Første obs: 1/5 1 sy Hinnerup (APN), 1/5 1 rst hørtFussingø Skov (CSS), 13/5 1 rst Anholt (HLa) og13/5 2 Koed (JKJ).Sidste obs: 9/9 1 rst Sletterhage (JPL,JKL) 17/9 1 rstEgå Engsø (HBØ) og 22/9 2 fou Skelhøje Bakker(RAM).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 39 17 13 44 8 - - -Lille Fluesnapper Ficedula parva 13430Der er to observationer af denne sjældne gæst:25/5 1 sy Anholt (CO) og 8/6 1 sy ForstbotaniskHave, Århus (RSN,SSL,TSK).Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca 13490Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø påDjursland med de mange redekasser har nu i flereår været Østjyllands bedste ynglelokalitet for BrogetFluesnapper. De eneste indberettede yngleparer fra denne lokalitet: 7-8 par Stubbe Sø FVF’s Reservat(PLA). Herfra meldes også den største obs af

More magazines by this user
Similar magazines