Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Timalier 85syngende fugle (lok.max ≥4): 26/5 6 sy (ABU). Derobserveres yderligere 32 syngende fugle på 22 lokaliteter,flest 11/5 4 sy Femmøller (DD).Der er kun én større observation af rastende fugle:13/5 20 rst Anholt (HLa).Total: 83 (92) Indsendere: 31 Observationer: 59 Lokaliteter: 37Første observation: 22/4 1 han rst Velling Skov(AWM), 23/4 1 rst Grenaa By (AR) og 24/4 2 rstIssehoved (MWH).Sidste observation: 25/8 1 hun Studstrup (SSL), 8/91 rst Brattingsborg Skov (MWH) og 15/9 1 rst Ballen(MWH).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 12 56 8 1 4 2 - - -Skægmejse Panurus biarmicus 13640 TimalierEfter det lave totalantal i 2006 er antallet næstenpå niveauet fra 2005 igen, men det ligger dog stadigvæken del under 10-årsgennemsnittet.Der meldes 2 ynglefugle på 1 lokalitet, som dog ikkeer indberettet som ynglepar. Eneste forårsobs afsyngende fugle: 14/4 3 sy Brabrand Sø (HET).Største observationer (lok.max >8): 7/10 14 NorsmindeFjord vestdel (GGU) samt 17/10 22 rst,21/10 33 rst og 31/10 45 alle Brabrand Sø (HLL,SSK). Den eneste trækobs er den 16/9 2 SV Ahlsommerhusområde (KUC).Total: 233 (348) Indsendere: 29 Observationer: 61 Lokaliteter: 17JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2 10 26 22 16 - 1 - 9 121 18 8

More magazines by this user
Similar magazines