Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

86 Halemejser, MejserHalemejse Aegithalos caudatus 14370Halemejser, MejserDer er ikke sket de store forandringer i forhold tilsidste år. Det øgede antal indsendere fører ikke tilen tydelig stigning af totalantallet eller antallet aflokaliteter. I alt er der indberetninger om 3-4ynglepar på 4 lokaliteter. Ynglepar ikke racebestemt:1 par Århus Å (CHØ) og 1 par Odderholm(DSA) samt 2 ynglefugle på 1 lokalitet. YngleparSydlig Halemejse: 1 par Kalskov/Løvedal (AWM) og0-1 par Brabrandstien (FF). Ynglepar Nordlig Halemejse:2 ynglefugle på 1 lokalitet.Ikke racebestemte Halemejse: 192 obs/757 fugle.Største obs 1. halvår (lok.max >10): 2/1 11 fou FunderÅdal (JRP), 6/1 22 fou Salten Langsø midtdel(PEN) og 19/1 19 Dødeå Enge (SSK). Største obs 2.halvår (lok.max >18): 3/10 19 rst Skanderborg Sø(JTL), 8/12 20 fou Fløjstrup Strand (JEL) og 19/12 21fou Hinnerup (APN).Sydlig Halemejse: 27 obs/113 fugle. Største obs(lok.max >6): 15/10 22 fou Brabrand Sø (MJH),29/11 10 fou Brattingsborg Skov (MWH), 22/12 14rst Stubbe Sø (KO) og 25/12 10 Torskov (IZN).Nordlig Halemejse: 15 obs/54 fugle. Største obs(lok.max >9): 13/1 11 fou Allinggård Skov (HST) og5/5 10 fou Lushage Samsø (MWH).Desuden observeres 2 hybrider på 2 lokaliteter.Total: 920 (566) Indsendere: 80 Observationer: 234 Lokaliteter: 1091) Total 2) ikke race-bestemte Halemejse 3) Sydlig Halemejse 4) Nordlig HalemejseJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 140 118 69 51 38 14 2 13 86 136 101 1522 120 94 61 46 33 14 2 13 85 105 82 1023 - 13 7 5 5 - - - - 22 17 444 20 11 1 - - - - - 1 9 2 6Sumpmejse Parus palustris 14400I forhold til sidste år er der sket mere end en fordoblingsåvel af totalantallet, antal af indsendere,observationer og lokaliteter. Totalantallet er dethøjeste i Rapportens historie. Det synes at bekræfte,at Sumpmejsen går frem i antal igen, som mankunne læse i DOF’s Nyhedsbrev fra 23. januar 2008(Jan Skriver).Total: 631 (227) Indsendere: 66 Observationer: 356 Lokaliteter: 172Der indberettes kun 1 ynglepar Skærsø Plantage(HST), derudover 6 ynglefugle på 3 lokaliteter, somdesværre ikke er indberettet som ynglepar. I perioden20/3-9/6 observeres 28 syngende fugle på 17lokaliteter.Største obs (lok.max >10): 6/1 11 fou Fussingø Skov(OEH) og 24/3 12 rst Mols Bjerge (KNP).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC98 118 127 90 23 11 7 25 16 42 34 40Topmejse Parus cristatus 14540I forhold til de sidste to år fører det øgede antalindsendere til en tydelig stigning af totalantalletsamt antallet af lokaliteter, hvor fuglen observeres.Ynglepar: 1 par Bjerregrav Mose (TBR) samt 11ynglefugle på 3 lokaliteter, der ikke er indberettetsom ynglepar. Derudover observeres 20 syngendefugle på 15 lokaliteter, flest (lok.max >2): 7/4 3 sySødringholm Skov (LTP).Største obs (>6): 13/2 18 fou Løndal Skov (AWM),29/9 11 fou Hårup Sande (HST) og 2/11 7 rst EldrupSkov (LPJ).Total: 356 (209) Indsendere: 53 Observationer: 225 Lokaliteter: 98JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC37 48 39 25 27 11 16 18 30 54 26 25

More magazines by this user
Similar magazines