Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Mejser, Spætmejser 87Sortmejse Parus ater 14610Mejser, SpætmejserAntallet af indsendere er steget med næsten 40 % iforhold til 2006, og det resulterer i en fordobling afobservationer og næsten en fordobling af antalletaf lokaliteter, hvorfra fuglen indberettes, samt ettotalantal som er steget med 92 %.Ynglepar: 1 par Stubbe Sø, FVF’s reservat (PLA)samt 6 ynglefugle på 2 lokaliteter. I perioden 15/3-19/7 observeres desuden 109 syngende fugle på 45Total: 694 (492) Indsendere: 61 Observationer: 308 Lokaliteter: 132lokaliteter. Største antal syngende fugle (lok.max>11): 13/2 40 sy Løndal Skov (AWM) og 24/3 14 sySødringholm Skov (LTP).Øvrige større obs: 1. halvår (lok.max >8): 6/1 17 fouFussingø Skov (OEH). 2. halvår (lok.max >10): 29/915 fou Hårup Sande (HST), 2/10 21 Anholt (MLU)og 17/10 15 fou Silkeborg Nordskov (HST).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC69 123 123 121 40 12 17 12 42 86 24 25Blåmejse Parus caeruleus 14620Der indberettes 893 obs på 276 lokaliteter af 78indsendere. Antal observationer og lokaliteter ermere end fordoblet i forhold til sidste år.Der er oplysninger om 11-18 ynglepar på 5 lokaliteter,flest 7-11 par Stubbe Sø, FVF’s reservat (PLA),samt om 25 ynglefugle på yderligere 7 lokaliteter.Største obs syngende fugle (lok.max >7): 18/2 9 syKoed Enge (APJ), 3/4 14 sy Hadsten By (KWS) og1/5 12 sy Vallum Sø (ABU).1. halvår: 19 trk/3 lok. Største obs rastende fugle(lok.max >8): 16/1 23 rst Kolskov (PLA) og 30/3 10rst Bjerregrav Mose (TBR).2. halvår: 217 trk/10 lok, flest (lok.max >27): 25/1052 trk Universitetsparken Århus (KO), og 27/10 47SV Eskeplet (HLL). Største obs af rastende fugle(lok.max >20): 4/7 21 fou Årslev Engsø (LLH), 22/923 rst Sødringholm Strand (CSS) og 10/10 50 fouAnholt (FSV).Musvit Parus major 14640Der indberettes 1099 observationer på 325 lokaliteteraf 82 indsendere. Der er sket en fordobling afantal lokaliteter i forhold til 2006, mens antal observationeri år er ca. 230 % af antallet sidste år.Der er oplysninger om 44-48 ynglepar på 7 lokaliteter,flest 32-36 par Stubbe Sø, FVF’s reservat (PLA),samt om 69 ynglefugle på yderligere 12 lokaliteter.Største obs syngende fugle (lok.max >13): 24/3 20sy Sødringholm Skov (LTP), 2/4 15 sy Helgenæs(KA) og 1/5 22 sy Vallum Sø (ABU).1. halvår: 10 trk/3 lokaliteter. Største obs rastendefugle (lok.max >42): 3/2 50 fou Hårup Sande (JEL),9/2 67 og 19/2 52 Fussingø Skov (CBS) samt 24/250 fou Kollens Mølle (EO).2. halvår: 19 trk/3 lokaliteter. Største obs rastendefugle (lok.max ≥30): 13/10 30 fou Vestre Kirkegård(SRW), 17/10 30 rst Anholt (MLU) og 28/12 45 fouBrattingsborg Skov (MWH).Spætmejse Sitta europaea 14790Det ser ud som om, at Spætmejsen er i fremgang.Efter en jævn stigning i totalen siden 2000, sker deri år mere end en fordobling af totalen, mens antalindsendere kun er steget med 38 %.Der er indberetninger om 1 ynglepar SandmarkSkov Rosenholm og om 1 ynglepar Sejs (begge FNI),desuden om 15 ynglefugle på 5 lokaliteter. Derudoverobserveres 165 syngende fugle på 53 lokaliteter,flest (lok.max >7): 13/3 14 sy Fussingø Skov(BKR), 25/3 10 sy Fussingø Gods (APR) og 29/3 23sy Moesgård Storskov (KWS). Øvrige større obs(lok.max >9): 6/1 23 fou Fussingø Skov (OEH), 20/210 Moesgård Have Skov (NAA) og 11/11 10 rst LisbjergSkov (SSL).Der er 4 obs bestemt til racen Mørkbuget Spætmejse(caesia), som er den altdominerende i Jylland.

More magazines by this user
Similar magazines