Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Lommer 7ARTSGENNEMGANGRødstrubet Lom Gavia stellata 00020 LommerEfter flere års fremgang i antallet af observeredefugle, der i fjor resulterede i et rekordantal observationer,er 2007 et år under det normale. Usædvanligter det også med de mange observationer(26 observationer af 54 individer) fra 1. halvår.Normalt ses kun få fugle i den periode, mens langtde fleste observationer gøres i efteråret. Fuglenekategoriseret som trækkende om foråret og sommerenrepræsenterer formentlig ikke fugle påegentligt træk, men overvejende fugle under fourageringstrækog kompenserende bevægelser forhavstrømme og vind.1. halvår: Der blev set i alt 17 trækkende fugle, flest(>2): 25/3 8 Ø Gjerrild Nordstrand (SSL,RSN,TUE),12/1 3 trk og 16/3 4 trk alle Fornæs (AR,JPL) samtTotal: 178 (209) Indsendere: 46 Observationer: 87 Lokaliteter: 2917/3 3 Ø Gjerrild Nordstrand (HAC). Øvrige: Derblev fordelt langs regionens kyster set 1-2 rastendefugle, undtaget 11/3 7 Gjerrild Nordstrand (JSC).Hertil 20/1 1 rst Stubbe Sø (BBS). Periodens sidsteer 27/5 1 N Kragemosen (JSC) samt nedennævnte.Sommer: Der er igennem sommerperioden set enkeltefugle på strejf således 9/7 1 N, 18/7 3 trk og22/7 4 trk alle Fornæs (JKL,JPL,FNI,AR,DD) samt11/7 1 fou Saksild Strand (AWM).2. halvår: I perioden observeredes i alt 91 trk, flest iperioden 21/8-13/12 47 trk Fornæs, max 22/9 8 trk(HAC). Øvrige trækkende (>3): 4/11 5 N Eskeplet(HLL) og 19/8 4 S Sødringholm Strand (CCS). Øvrige(lok.max >4): 21/9 7 ad rst Gjerrild Nordstrand(HAC) og 11/8 4 rst Søledet Strandenge (FNI).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC3 11 30 3 7 - 10 16 38 18 28 14Smålom Gavia stellata/arctica 00029Den samme tendens ses, som beskrevet underRødstrubet Lom – færre fugle i år. Endda det lavesteantal i mere end 15 år.1. halvår: Der er noteret 5 observationer af 15 fuglefra perioden, alle af trækkende fugle, flest 21/3 7trk og 11/2 5 trk begge Fornæs (JPL,JKL). Derudover3 obs af enkeltfugle.Total: 61 (156) Indsendere: 13 Observationer: 22 Lokaliteter: 92. halvår: Periodens første er 21/7 1 S Fornæs(JPL,JKL). Øvrige 16 observationer af 46 fugle er alletrækkende, hvoraf 36 trk ved Fornæs i perioden21/7-13/12, flest 13/12 8 N (HOF,JPL). Desuden 6obs af enkeltfugle fra 6 lokaliteter, samt 7/10 2 trkAnholt (FSV).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 6 8 - - - 3 - 5 10 12 16Sortstrubet Lom Gavia arctica 00030Med 65 fugle blev det det tredjebedste år for arteni lokalrapportens tid. Som tidligere år, gøres flestobservationer i efteråret med september som dendominerende måned.1. halvår: Der er gjort 5 observationer af 11 trækkendefugle, flest (>1): 13/5 5 SØ og 12/5 3 SØ beggeAnholt (HLa). Periodens sidste er 21/5 1 of Anholtfærgen(HTM).2. halvår: Den første ses 8/7 1 S Eskeplet (HLL) og18/7 1 trk Fornæs (AR). Derefter 23 observationeraf 45 trækkende og 5 observationer af 9 rastendefugle. Træk (lok.max >3): 24/9 8 S + 3 N Fornæs(HLL) samt 5/9 4 N og 9/9 4 N begge Eskeplet (HLL).Rastende: 1/9 2, 18/9 2 og 26/9 3 Eskeplet (alleHLL), 21/9 1 rst Sødringholm Strand (LTP,TBR) og29/9 1 rst Anholt (FSV).Total: 65 (42) Indsendere: 11 Observationer: 32 Lokaliteter: 9JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 1 1 9 - 8 1 33 2 6 4

More magazines by this user
Similar magazines