Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Tornskader 89Rødrygget Tornskade Lanius collurio 15150 TornskaderEt år tæt på 10-årsgennemsnittet. Yngel: 15 lokalitetermed 19 mulige par, der meldes dog kun omynglesucces i form af 1K-fugle fra 5 lokaliteter, ognogle observatører mener ynglesuccessen har væretdårlig pga. vejret. Mere end 1 par: Molslaboratoriet3 par, Glatved Kalkbrud 2 par, GlatvedStrand 1-2 par og Nørreåen, Brunskov 1-2 par.Forårets første: 1/5 1 Rugård Strand (OFR), menførst fra 7/5 ses den flere steder. Som sædvanligttopper Anholt: 13/5 40 (HLa,FSV). Endvidere 18/5 6Gjerrild Nordstrand (HAC), 27/5 8 Havknude (EVL).Større obs i yngletiden: 15/7 9 (5 ad + 4 juv) + 7/814 (8 ad + 6 juv) Glatved Strand (APN,PR), 20/7 7Helgenæs (JTL).Fra efteråret: 24/8 24 Øer/Hassensøre (KO) og desidste 1/9 2 Vrads Sande (AWM), 16/9 1 ÅrslevEngsø (HLL).Total: 222 (214) Indsendere: 38 Observationer: 103 Lokaliteter: 48JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 107 21 39 52 3 - - -Stor Tornskade Lanius excubitor 15200 DATSY-artEfter 3 gode år i 2003-2005 er vi nu nede på niveaumed tidligere.1. halvår: Stationære fugle optræder på de sædvanligevinterlokaliteter: Frederiksdal Hede 1, Herredsenge1, Mossø 1, Salten Langsø 2-3, Sepstrup Sande-Skærbækplantage-Vrads Sande 2-3, Sminge Sø1. Forårets sidste: 6/4 1 rst Fornæs (CSS).2. halvår: Efteråret indledes 16/9 1 Alrø Vadegrund(PR,LPJ) og 1 Gyllingnæs (JOP) – måske samme fugl.I løbet af oktober dukker de langtidsstationærefugle igen op på lokaliteterne nævnt ovenfor medfølgende tilføjelser: Funderholme og Ålsrode Kær.Når årstotalen på 72 fugle forsøges korrigeret for atsamme fugl kan optræde i flere måneder på sammelokalitet fås 54 forskellige fugle.Total: 59 (60) Indsendere: 32 Observationer: 66 Lokaliteter: 43JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC9 4 9 1 - - - - 5 15 10 6

More magazines by this user
Similar magazines