Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Kragefugle, Stære, Spurve 91Råge Corvus frugilegus 15630Kragefugle, Stære, SpurveDer er 481 poster i DOFbasen fra 63 indsendere.Største obs: 5/2 1500 Storring og 27/10 2000 Galten(begge JEL).Sortkrage Corvus corone 15671Et meget flot år for arten, som vi skal helt tilbage til1989 (65) for at overgå. De senere år vist flere fotodokumenteredefund af Sortkrager i regionenmed varierende grad af hybridkarakterer, dvs. gråindslag i dragten. Indtil flere individer med dissehybridkarakterer er set ved Gjerrild, Moesgård,Ajstrup, Marselisborg Skov, Tangkrogen, ÅrhusHavn, Egå Engsø m.v. Dette bør tages i betragtning,når man ser en mulig Sortkrage.Total: 52 Indsendere: 29 Observationer: 53 Lokaliteter: 33Træk: 11/3 1 N Moesgård Strand (GGU,ALM), 25/31 N Dragsmur (JSC), 7/4 1 NØ + 24/8 1 S SødringholmStrand (LTP), 15/4 2 NØ + 18/5 1 Ø GjerrildNordstrand (GGU,JSC).Øvrige obs (≥2): 23/2 2 Ægholm, Samsø (MWH),20/3 2 Dystrup-Ramten Søerne (ABU), 7/5 3 + 22/92 Fornæs (RSN,MO,HAC), 21/6 2 Ørnereden (ALM),16/7 2 Sem (OEH), 14/8 2 Øer/Hassensøre (APN)og 1/9 2 Sødringholm Strand (LTP).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC3 2 11 6 8 3 4 4 4 1 1 5Gråkrage Corvus cornix 15673Der er 876 poster i DOFbasen fra 78 indsendere.De største observationer: 27/10 370 Barnekold(MWH), 15/12 315 og 30/12 335 Eskeplet (HLL,LLH,Per M. Madsen).Ravn Corvus corax 15720Der er 654 poster i DOFbasen fra 110 indsendere.Der er meldt om 24 ynglepar.Største obs: 6/1 75 Fjeld Skov (AR), 13/1 191 MarieMagdalene (MST) og 11/5 46 Kolind (BST). De toobs fra januar er fugle på vej til overnatning.Stær Sturnus vulgaris 15820Der er i 2007 indtastet 891 obs i DOFbasen af i alt90.436 fugle. Der er rapporteret 62-65 ynglepar.Største obs er 7/8 5000 Kolby (MWH).Gråspurv Passer domesticus 15910Siden det meget lave tal i 2001 er antal indrapporteredeGråspurve jævnt stigende. Totalantallet ermere end 4 gange så stor som tiårsgennemsnittet.Det skyldes sikkert det øgede antal indsendere.Der er oplysninger om 118-127 ynglepar på 4 lokaliteter,flest 110-117 par Øster Bjerregrav (BKR), ogom 6 ynglefugle på 2 lokaliteter.

More magazines by this user
Similar magazines