Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

92 Spurve, Finker1. halvår, største obs (lok.max ≥35): 23/1 35 fouTanderup Samsø (MWH), 11/2 99 Åby (KEH) og16/2 43 Dania Saltværk/Mariager (BH).Total: 1743 (419) Indsendere: 43 Observationer: 274 Lokaliteter: 882. halvår, største obs (>35): 19/7 350 fou ØsterBjerregrav (BKR), 22/7 40 Århus Østhavn (GGU) og24/12 40 fou Åby (KEH).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC196 356 173 79 72 23 432 151 81 48 8 124Skovspurv Passer montanus 15980Spurve, FinkerAntal observationer er mere end fordoblet i forholdtil sidste år. Totalen er mere end 4 gange så storsom tiårsgennemsnittet. Sandsynligvis har vinterfugletællingenbidraget her til, idet januar og februartilsammen står for 30 % af totalantallet.Der er oplysninger om 22-25 ynglepar på 4 lokaliteter,flest 15-18 par Ryomgård (ABU), og om 17 ynglefuglepå 3 lokaliteter.Total: 4065 (989) Indsendere: 61 Observationer: 542 Lokaliteter: 133Der er ingen nævneværdige trækobservationer.1. halvår, største obs (lok.max >50): 1/1, 13/1 og12/2 55 fou Linå By (HST), 18/1 55 fou Spentrup(OEH), 20/1 56 rst Koed By (APJ) samt 22/2 69 fouBryrup (AWM).2. halvår, største obs (lok.max >75): 7/7 80 rstSpentrup (OEH), 14/8 90 rst Årslev Engsø (HLL) og22/10 90 fou Besser Rev (MWH).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC510 704 319 185 148 156 243 553 316 418 257 256Bogfinke Fringilla coelebs 16360Et helt pænt forårstræk i slutningen af marts månedgør, at totalen ligger i den absolut pæne ende.Største obs af syngende fugle er også fra denneperiode, 24/3 40 sy Sødringholm Strand (LTP).Forårstrækket topper i dagene 25/3-31/3 med følgendestørre forekomster, 25/3 2210 N Dragsmur(JSC) og samme dag 1480 N Feldballe (DD,KO). Ogdagen efter går det rigtigt løs, 26/3 18.000 trkHavknude (HOF,JPL) i tidsrummet kl. 10.30-13.30.Øvrige større obs 27/3 4000 N Ålsrode (HOF) og11.800 trk Gjerrild Nordstrand (AR) kl. 06.30-10.30samt 29/3 2700 Ø Anholt (FSV) og 31/3 3000 ØGjerrild Nordstrand (SDY). Man fornemmer tydeligt,at det er fuglenes bevægelser over Djurslandmod Anholt og Sverige, der observeres.Efterårstrækket er til gengæld lidt skuffende, flesttrækkende ses 9/9 1100 SV Strandkær (DD).Total: 62.727 (18.695) Indsendere: 86 Observationer: 1129 Lokaliteter: 320JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1543 2108 50.442 1815 611 318 121 134 2993 1925 403 314Kvækerfinke Fringilla montifringilla 16380Det store antal Kvækerfinker i november-december2006 holder ved ind i 1. halvår 2007. Det er småtmed egentlige trækobs både forår og efterår, menflere store flokke ses på fouragerings- eller kuldetræk.En del Kvækerfinker er dog under forårstræknoteret i kategorien blandet Bog-/Kvækerfinker.1. halvår: Især medio januar til primo februar sesstore flokke, flest i Århus-området og i det midtjyske,således 23/1 min. 15.000 rst Risskov Skov(ALM,ABM) og 1/2 100.000 Låsby Østerskov (JEL).Om sidstnævnte berettes, at ”flokken dækkede etareal på mere end 2 hektar, fuglene var både påjorden og i træerne. Med mellemrum fløj flokkenop i brusende sværme”. Forårets sidste obs er allerede24/4. En usædvanlig sommerobs 11/6 1 hanFunderholme (SFP) – fotograferet.2. halvår: Første obs i efteråret allerede 9/9 fra tolokaliteter, hhv. Sælvig Havn og Bryrup (MWH,AWM). Ingen større obs i 2. halvår.

More magazines by this user
Similar magazines