Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Finker 93Total: 187.328 (189.085) Indsendere: 65 Observationer: 333 Lokaliteter: 108JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC70.971 105.422 9327 381 - 1 - - 39 420 117 650Bogfinke/Kvækerfinke Fringilla coelebs/montifringilla 16388 FinkerDer ses et kort og intenst træk i slutningen af marts,hvor finkerne for alvor trækker igennem. Derimodet skuffende dårligt efterår.Største obs (≥2000) 25/3 3000 Ø (SSL,RSN,TUE),29/3 29.000 Ø (DD,LLH,PMM) og 30/3 10.000 trk(AR) alle Gjerrild Nordstrand. Om observationen29/3 beretter DD, at der er tale om et absolut minimumtalset i tidsrummet kl. 6.30-12.15. ”Kunflokke blev noteret, men der sev hele tiden et parhundrede igennem pr. minut, som ikke blev talt,overraskende mange kvækere imellem”.Total: 73.011 (33.473) Indsendere: 16 Observationer: 27 Lokaliteter: 18JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC150 1100 67.700 3620 - - - - - 441 - -Gulirisk Serinus serinus 16400Kun én observation i 2007: 25/5 1 rst GjerrildNordstrand (AR).Grønirisk Carduelis chloris 16490Igen rigtigt mange fugle, denne gang med en årstotalover 10.000, og det er ny rekord for vores område,men gengangere kan naturligvis ikke udelukkes.Specielt ses de større flokke på øerne og på kystlokaliteter,men der er også enkelte bemærkelsesværdigetrækobs fra steder på østkysten. De nævnteobs er rastende eller fouragerende flokke medmindre andet nævnes.1. halvår: Største obs (lok.max ≥75): 2/1 150 StavnsFjord (MWH), 4/1 75 Østerhede (MWH), 16/2 100Anholt (FSV) og 23/2 75 Ballen (MWH).Total: 10.019 (3527) Indsendere: 78 Observationer: 852 Lokaliteter: 1202. halvår: Et par store sommerobs, 19/8 300 Anholt(FSV) og 22/8 160 Årslev Engsø (ALM). I efteråret(lok.max ≥75): 6/10 250 Århus Østhavn (KWS),15/10 150 Pannerup (SAR), 17/10 150 Gallohaven(RDN), 21/10 250 Draget, Besser Rev (MWH) og28/10 75 Issehoved (MWH). At flere af de nævnteflokke nok er rastende trækfugle ses af følgendetrækobservationer fra samme periode, 27/10 149 SEskeplet (HLL) og 30/10 300 V Havknude (HOF).Sidste større obs er 7/11 250 Draget, Besser Rev(MWH), 17/11 207 Eskeplet (HLL) og 30/12 180Århus Å ml. 3-broer og Århus midtby (PPR).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1411 1642 669 335 159 165 265 644 522 2437 1108 762Stillits Carduelis carduelis 16530Ikke helt så mange fugle som sidste års store antal.Største flokke 12/1 65 og 30/8 90 Egå Engsø (EDY,BLR,POX), 18/2 50 Årslev Engsø (KWS), 11/9 57 og22/9 90 Ballen (DMA,FRO) og 26/12 50 Barnekold(MWH). Det er som sædvanlig småt med trækobs,flest ses 2/10 20 trkf Sletterhage (JPL).Total: 3860 (gengangere ikke frasorteret) (2776) Indsendere: 77 Observationer: 498 Lokaliteter: 137JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC672 816 140 130 110 57 122 421 652 365 191 184

More magazines by this user
Similar magazines